PAHO waarschuwt voor mogelijke bloedtekorten tijdens de COVID-19-pandemie

GFC NIEUWS- Landen in Amerika moeten zorgen voor continuïteit van donaties en veiligheid voor donateurs.
De Pan American Health Organization (PAHO) heeft vrijdag gewaarschuwd dat landen in Amerika’s met een mogelijk tekort aan bloed voor transfusies te maken hebben als gevolg van een aanzienlijke vermindering van vrijwillige bloeddonaties in deze tijd van de COVID -19 pandemie.
Volgens de meest recente beschikbare gegevens werden in 2017 meer dan 10,5 miljoen bloedeenheden verzameld via 1.800 bloeddonatiecentra in 37 landen en gebieden van de Amerika’s. Gezien de huidige pandemie lopen gezondheidsdiensten nu het risico van een tekort aan beschikbaarheid.
“We zijn bezorgd, dat de reserves van de bloedbanken opraken, omdat dit het leven van veel mensen die transfusies nodig hebben in gevaar brengt,” zegt PAHO-directeur Carissa Etienne.
Mensen met kanker en leukemie, mensen die transplantatiediensten nodig hebben en vrouwen die postpartum bloeden, behoren tot degenen die dagelijks in ziekenhuizen aankomen die transfusies nodig hebben. Bovendien hebben hulpdiensten continu bloed nodig om te kunnen reageren op traumagevallen als gevolg van verkeersongevallen en ander letsel.
Etienne riep de regeringen op om de bloedtoevoer op peil te houden, ook al werken ze om de verspreiding van COVID-19 te verminderen. Dit betekent ervoor zorgen dat vrijwillige bloeddonoren veilig bloed, bloedplaatjes en plasma kunnen blijven doneren. ‘De behoefte aan bloed wordt kritiek,’ zegt Etienne. “Gezondheidsdiensten moeten afstemmen met donoren om afspraken te maken voor bloeddonatie, hetzij binnen een gezondheidsinstelling, hetzij via mobiele inzamelingssystemen en gezondheidsdiensten.”
Het risico op overdracht van het nieuw coronavirus door transfusie van bloed en bloedcomponenten is waarschijnlijk minimaal. Ademhalingsvirussen zijn nooit gemeld via bloed of bloedbestanddelen en tot op heden zijn er geen meldingen geweest van een COVID-19-infectie bij bloedontvangers.
“Het stoppen van donaties is op dit moment geen acceptabele actie. We moeten manieren vinden om ervoor te zorgen dat bloeddonaties ononderbroken doorgaan en veilig zijn voor zowel de donor als de ontvanger,” zei Etienne.
Ze riep ziekenhuizen en bloedbanken op om voorzorgsmaatregelen te nemen om elk risico te minimaliseren en COVID-19-infectie te voorkomen. Dit omvat het handhaven van fysieke afstand en het implementeren van adequate bio-veiligheidspraktijken om hun personeel en donoren te beschermen.
Etienne drong er bij de landen op aan, om afsprakensystemen te implementeren, de donoruren te verlengen, mobiele inzamelingssystemen te gebruiken, de urgente bloedleveranties te monitoren en electieve operaties opnieuw in te plannen.
Ze riep ook op om te zorgen voor de beschikbaarheid van essentiële benodigdheden voor bloedafname, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen voor gezondheidspersoneel, en drong er bij gezondheidsfunctionarissen op aan het publiek te informeren over wie kan doneren in het kader van de pandemie en welke maatregelen ze moeten nemen om veilige donatie te garanderen .
Wie kan bloed geven tijdens COVID-19?
• Gezonde mensen zonder griepachtige symptomen en die geen contact hebben gehad met een bevestigd geval van COVID-19.
• Mensen die ziek zijn geweest, gereisd of contact hebben gehad met een COVID-19-zaak, kunnen een maand na de reis, contact of volledig herstel doneren.

Overige berichten