fbpx
PAHO volgt internationale ontwikkelingen COVID-19 behandeling op de voet om lidlanden te kunnen informeren

GFC NIEUWS- Met de introductie en de snelle verspreiding van COVID-19 zijn vele landen in de regio op zoek naar medicijnen die kunnen werken in de behandeling van patiënten.

Gerapporteerde mogelijkheden zijn voornamelijk anekdotisch en niet wetenschappelijk ondersteund. De Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) is daarom van start gegaan met een grootschalige internationale studie onder de naam Solidarity Trial met als doel data te verzamelen over welke behandelingsmogelijkheden effectief kunnen zijn voor patiënten met COVID-19.

Dr. Karen Lewis-Bell vertegenwoordiger van de PAHO/WHO in Suriname meldt, dat de ontwikkelingen van deze studie op de voet zullen worden gevolgd om zodoende de lidlanden in de regio onmiddellijk te kunnen informeren over de resultaten.

Tegelijkertijd is de PAHO het bestaand regionaal netwerk van regelgevende gezondheidsautoriteiten aan het versterken voor de diverse taken in de pandemie. Hiertoe behoren het tijdig kunnen registreren van medische producten, het aanpassen van nationale geneesmiddelenlijsten, het verschaffen van richtlijnen aan artsen voor het juist gebruik van geneesmiddelen en het houden van controle op de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen die op de nationale markt zijn.

De PAHO-vertegenwoordiger meldt verder, dat de WHO ook vorderingen maakt in het proces van validatie van de nieuwe sneltest kits die zijn ontwikkeld voor COVID-19. Dit kan het opsporen van personen besmet met het coronavirus vergemakkelijken en versnellen en is van belang voor het tijdig tegengaan van de verspreiding.

Aanbevelingen voor introductie van nieuwe labtesten, geneesmiddelen, vaccins en andere gezondheidsproducten in de strijd tegen COVID-19 zal PAHO/WHO alleen dan doen, wanneer aan alle vereisten wordt voldaan en het bewijs is geleverd voor de effectiviteit, kwaliteit en veiligheid van de producten.

Tot heden kan noch de PAHO, noch de WHO specifieke medicijnen aanbevelen in de behandeling van COVID-19.

De WHO geeft aan, dat die landen die succesvol zijn in het beteugelen van COVID-19 actief besmette personen opsporen en isoleren, hun contacten opsporen en in quarantaine plaatsen, en andere maatregelen nemen om verspreiding in een vroeg stadium tegen te gaan zoals: grenscontrole, instellen van social distancing en voorlichting aan de bevolking over handen wassen en hygiëne. Deze maatregelen helpen om de verspreiding te vertragen en de overbelasting op de gezondheidsdiensten te verminderen.

Lewis-Bell verwijst naar het dynamisch leerproces dat we doormaken met COVID-19. PAHO blijft zij aan zij werken met Suriname, technische richtlijnen geven en de ervaringen van andere landen delen.

Meer nieuws

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.