PAHO roept op tot dichten vaccinatiekloof die is ontstaan door COVID-19-pandemie

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vaccinatie Week in de Amerika’s is maandag ingeluid en PAHO drong er bij landen op aan de immunisatiekloof te dichten, waardoor honderdduizenden kinderen vorig jaar hun vaccinaties misten.

De afname van de immunisatie was deels te wijten aan onderbrekingen in de gezondheidsdiensten als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De oproep voor het verhogen van immunisatie valt samen met de Vaccinatie Week in de Amerika’s van 24-30 april en de World Immunization Week, regionale en mondiale evenementen waarop landen vaccinatiecampagnes lanceren.

Het thema voor 2021 – “Vaccins brengen ons dichterbij” – geeft de noodzaak weer om ons te concentreren op het dichten van de immunisatiekloof.

BEKIJK OOK MER GFC NIEUWS: Maak in vredesnaam de ramen open van alle kantoren en zaken om coronabesmettingen tegen te gaan!

“De Amerika’s zijn enorm succesvol geweest in immunisatie tegen veel ernstige ziekten”, zei PAHO-directeur Carissa F. Etienne. “We waren de eerste regio ter wereld die pokken, polio en rubella elimineerde.”

“Maar we zien nu afnemende immunisatie, en we moeten die trend omkeren, niet alleen voor de gezondheid van onze kinderen, maar ook voor het welzijn van onze hele samenleving. ”

In 2020 ontvingen in de WHO-regio van de Amerika’s 18,2% minder kinderen (474.395 in totaal) alle drie de injecties van DPT3-vaccins tegen difterie, tetanus en kinkhoest, vergeleken met 2019.

Ook in 2020 kregen 13,9 procent minder kinderen (379.208 in totaal) hun dosis MMR1-vaccin tegen mazelen, bof en rubella, vergeleken met het jaar ervoor. 2 COVID-19 bewegingsbeperkingen droegen bij aan minder vaccinaties.

Bovendien waren veel mensen terughoudend om naar gezondheidsinstellingen te gaan om vaccinaties aan te vragen uit angst voor overdracht van COVID-19.

“De Amerika’s loopt voorop bij het verminderen van dodelijke en levensveranderende ziekten door vaccinatie”, zei Dr. Cuauhtemoc Ruiz Matus, hoofd van de PAHO’s immunisatie-eenheid.”

“De afgelopen jaren hebben we een gevaarlijke achteruitgang gezien. De vaccinatieweek van dit jaar in de Amerika’s is niet alleen een kans om de beschikbaarheid van immunisatie te vieren, maar ook om de vaccinatie weer op de rails te krijgen.”

De verminderde immunisatie in 2020 volgt een trend op langere termijn. Volgens een recent PAHOrapport:

• In 2019 werd de endemische overdracht van mazelen hersteld in Venezuela en Brazilië;

• Tussen 2013 en 2019 is het aantal landen en gebieden, dat meldde dat 95% van de kinderen jonger dan 1 jaar alle drie de DTP-vaccindoses had gekregen, gedaald van 19 naar 13;

• In dezelfde periode daalde het aantal landen, dat in staat was om ten minste 95% dekking te behouden met alle drie DTP-doses gedurende drie of meer jaren, van 13 naar 6.

Etienne drong er bij landen op aan de immunisatie te verhogen en riep op tot overheidsbeleid om het vertrouwen van het publiek in vaccinatie te versterken. Ze drong aan op bevordering van immunisatie tijdens de COVID-19-pandemie en steun voor de introductie van COVID-19-vaccins.

Ze riep ook op tot handhaving van de volksgezondheidsmaatregelen – fysieke afstand nemen, het dragen van een masker en goede handhygiëne – tijdens het vaccinatieproces van COVID-19 en wel totdat de pandemie is overwonnen.

Te midden van de afname van immunisatie vorig jaar, was er goed nieuws. Tijdens de vaccinatieweek van 2020 hebben 16 landen de bevolking ingeënt tegen influenza, waarbij voorrang werd gegeven aan gezondheidswerkers, ouderen en mensen met chronische ziekten.

Meer dan 100 miljoen mensen werden gevaccineerd, waardoor de kans werd gereduceerd dat gezondheidssystemen welke al door COVID-19 worden belast, door grieppatiënten worden overstelpt.

In 2020 hebben 10 landen meer dan 250.000 kinderen en volwassenen ingeënt tegen mazelen. Negen landen zijn die week ingeënt tegen polio en acht landen zijn die week ingeënt tegen HPV (humaan papillomavirus).

Al meer dan 40 jaar heeft PAHO’s Expanded Program on Immunization (EPI) (PAHO’s uitgebreide programma voor immunisatie EPI) ertoe bijgedragen, dat de Pan-Amerikaanse regio een wereldleider is geworden in de eliminatie en beheersing van door vaccinatie te voorkomen ziekten – rubella, congenitaal rubella-syndroom, mazelen en neonatale tetanus.

Sinds de oprichting van de EPI in 1977 zijn landen overgestapt van het gebruik van zes vaccins in hun nationale vaccinatieschema’s naar gemiddeld meer dan 16 vaccins, hetgeen een betere bescherming van de bevolking betekent.

Overige berichten