PAHO lanceert trainingen voor suïcidepreventie bestemd voor medische en sociale hulpverleners

GFC NIEUWSREDACTIE- De trainingen zijn onderdeel van PAHO’s Virtual Campus for Public Health en zijn aan de hand van de behoefte van het land vertaald van het Engels naar het Nederlands.

Het gaat om de volgende trainingen:
1. Preventie van Zelfbeschadiging/Suïcide: Versterking van Eerstelijnszorgverleners
2. Psychologische Eerste Hulp (PEH) bij Rampenbeheersing in het Caribisch Gebied

Preventie van Zelfbeschadiging/Suïcide: Versterking van Eerstelijnszorgverleners

Suïcide is een volksgezondheidsprioriteit. De economische en menselijke kosten van suïcidaal gedrag voor individuen, gezinnen, gemeenschappen en de samenleving maken suïcide tot een ernstig volksgezondheidsprobleem over de hele wereld.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Direct beschikbaar medicijn om COVID- te bestrijden biedt veel hoop, blijkt uit Amerikaanse studie

Elk jaar sterven er wereldwijd bijna 800.000 mensen door suïcide – dat is elke 40 seconden één persoon. In de regio sterven volgens het datarapport van 2016 ongeveer 100.000 personen door suïcide, en dit aantal omvat of weerspiegelt niet het aantal suïcidepogingen, die naar schatting 20 tot 25 keer vaker voorkomen dan daadwerkelijke suïcidegevallen.

Elk suïcidegeval en elke suïcidepoging is een persoonlijke tragedie die het leven van een persoon voortijdig beëindigt en een blijvend effect heeft, met dramatische gevolgen voor gezinnen, vrienden en gemeenschappen.

Om bij te dragen aan de capaciteitsversterking van gezondheidswerkers die in contact komen met personen die het risico lopen op suïcide, is deze cursus opgezet. De leerdoelen van deze training zijn:

• De bekwaamheid vergroten in het vroegtijdig opsporen van en omgaan met zelfbeschadiging/suïcide
• Leren over de cijfers en ziektelast van suïcide in de regio
• De negatieve impact van het stigma op het zoeken naar hulp
• De waarschuwingstekens van personen die risico lopen op suïcide begrijpen
• De rol begrijpen die zorgverleners kunnen spelen in de preventie van zelfbeschadiging/suïcide

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Arts onthult waarom je nooit een scheet moet inhouden (video)

De cursus is bedoeld voor gezondheidswerkers, met name die in de eerstelijnszorg.

Psychologische Eerste Hulp (PEH) bij rampenbeheersing in het Caribisch gebied

De doelstelling van de training Psychologische Eerste Hulp (PEH) is om niet-deskundige personen te voorzien van de tools om op gepaste wijze eerste hulp te verlenen aan personen die psychologische nood ervaren ten gevolge van crisissituaties met als doel een kader bieden voor zorgverleners/vrijwilligers/eerstehulpverleners om psychologische en sociale steun te verlenen aan personen in crisissituaties.

De leerdoelen van deze cursus zijn:

1. Psychologische Eerste Hulp (PEH) definiëren
2. Factoren beschrijven die overwogen moeten worden bij het verlenen van PEH
3. Bespreken van het proces van het verlenen van PEH
4. Het benoemen van acties die PEH-zorgverleners moeten ondernemen om beter voor zichzelf en collega’s te zorgen
5. Personen met speciale behoeften identificeren
6. PEH op verschillende crisisscenario’s toepassen

Deze cursus is ontwikkeld voor iedereen die op een of ander manier het psychologisch en sociaal welzijn van anderen te ondersteunen tijdens en na een crisis, bijvoorbeeld hulporganisatie vrijwilligers, leerkrachten en religieuze leiders.

PAHO hoopt hierdoor een bijdragen te leveren aan de capaciteitsversterking voor het verlenen van psychologische eerste hulp aan mensen in nood en zo bij te dragen tot de preventie van zelfmoord en zelfbeschadiging in Suriname.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten