fbpx

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.
Deze middelen die onder andere bestaan uit mondmaskers, handschoenen, alcohol en chloor zijn bestemd voor de bejaardentehuizen. Deze overhandiging vond plaats op 20 november jongstleden op het complex van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS).
Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de PAHO/WHO supervisie gehouden over de bejaarde instellingen. In het verlengde daarvan is er een checklist ontwikkeld en heeft er een beoordeling plaatsgevonden. Mevrouw Carol de Baas (Hoofd Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen) die namens het ministerie van Volksgezondheid de middelen symbolisch in ontvangst nam, stelde dat uit onderzoek gebleken is dat de meeste bejaardentehuizen niet volledig voorzien zijn van middelen ter bescherming tegen de COVID-19-pandemie. Namens het ministerie bedankte zij de PAHO en het BGVS voor de samenwerking.
Vanwege de gebrekkige middelen waarover de bejaardentehuizen beschikken, zijn er vanuit de PAHO/WHO financiële middelen vrijgekomen voor het inkopen van beschermingsmiddelen voor deze doelgroep. Het BGVS is niet alleen belast met het opslaan van de middelen onder farmaceutische regels, maar ook met de distributie hiervan onder de bejaardentehuizen.
“De PAHO ondersteunt het ministerie graag waar we kunnen.” al dus mevrouw Elly van kanten, Specialist Family and Community Health. Zij stelde dat er meer groepen zijn die de PAHO wil ondersteunen, maar de bejaardentehuizen zijn in het bijzonder kwetsbaar.
Volgens van Kanten is dit dan ook de reden waarom de PAHO dit project gestart is met het ministerie van Volksgezondheid. Zij is zich ervan bewust dat het ministerie zorg zal dragen voor een goede distributie en dat de middelen goed worden gebruikt.
“De relatie PAHO-BGVS met tussenkomst van het ministerie van volksgezondheid is eentje van jaren”, zegt de directeur van het BGVS, Ryan de Gama. Het bedrijf voelt zich ook dit keer weer vereerd dat er vertrouwen in hun gesteld wordt.

BEKIJK OOK
Postpakketverzender aangehouden door Narcotica Brigade