PAHO distantieert zich van artikel “Ziekenhuis Wanica niet geschikt voor COVID-19”

GFC NIEUWS- De PAHO/WHO distantieert zich van het artikel onder de kop “Paho: Ziekenhuis Wanica niet geschikt voor Covid-19”, gepubliceerd op zaterdag 14 maart door Suriname U-News (SUN).

Aangegeven wordt dat het gepubliceerde geen officiële verklaring van de PAHO is. Ook het gebruik van de oude versie van het PAHO-logo in verband met dit bericht was niet toegestaan. Als zodanig distantieert PAHO zich van dit artikel.

Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om te verduidelijken dat de Hospital Readiness Assessments in alle ziekenhuizen in Suriname over de periode 21 februari – 5 maart gezamenlijk zijn uitgevoerd met volledige medewerking van de ziekenhuisdirectie en de medische teams.

Deze oefening werd gedaan om met medische, administratieve, laboratorium- en managementteams hun beoordeling van de huidige toestand van hun faciliteiten te bespreken om te reageren op een noodsituatie en om gezamenlijk hun gereedheid te beoordelen.

De resultaten van deze beoordelingen werden met alle medische directeuren van de ziekenhuizen gedeeld, met als doel richtlijnen te geven op gebieden waar verbetering nodig is, dit in termen van algehele paraatheid.

Deze beoordelingen weerspiegelen geen ziekenhuisaudit en zijn een middel om ziekenhuisteams te begeleiden op gebieden waarop meer aandacht moet worden besteed aan de voorbereiding om te kunnen reageren. Paraatheid op facilitair niveau is een continu proces, aangezien de aard van de noodsituatie verschillende reacties vereist.

PAHO/WHO heeft het ministerie van Volksgezondheid ondersteund bij de voorbereiding van communicatiemateriaal voor het publiek, gezondheidswerkers en andere sectoren om preventieve maatregelen te nemen; capaciteitsopbouw voor diagnose en voor gezondheidswerkers bij infectiepreventie en -bestrijding, risicocommunicatie en pandemische paraatheid; institutionele versterking door het verstrekken van richtlijnen, hulpmiddelen en benodigdheden aan laboratoria en gezondheidsinstellingen.

PAHO blijft steun verlenen aan Surinames paraatheid en diens reactie op de huidige COVID-19-pandemie.

Overige berichten