fbpx

PAHO brengt gezondheidsautoriteiten regio bijeen voor bespreking toekomstig internationaal pandemie-instrument

GFC NIEUWSREDACTIE- Een concept voor een nieuw verdrag, overeenkomst of ander internationaal gezondheidsinstrument ter versterking van de preventie, paraatheid en reactie op pandemieën stond woensdag centraal tijdens een regionale bijeenkomst onder auspiciën van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) in Washington DC.

Tijdens de bijeenkomst werden vertegenwoordigers van ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken in Noord- en Zuid-Amerika geïnformeerd over de laatste beraadslagingen van het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) – een proces dat in gang is gezet om een nieuw instrument op te stellen en erover te onderhandelen dat in 2024 ter goedkeuring aan de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet worden voorgelegd.

In zijn openingswoorden tijdens de bijeenkomst zei Jarbas Barbosa, directeur van PAHO en regionaal directeur van de WHO voor Amerika, dat de nieuwe overeenkomst “een kans biedt om de wereld en de volgende generaties beter voor te bereiden” op toekomstige pandemieën.

“COVID-19 heeft ons laten zien dat niemand goed voorbereid was om te reageren op een volksgezondheidscrisis zoals deze pandemie”, aldus de directeur van PAHO, die benadrukte dat “de lessen van de pandemie in het nieuwe instrument tot uiting moeten komen”.

Hij noemde onder meer het belang van transparante, objectieve, realtime en op feiten gebaseerde communicatie en gelijke toegang tot gezondheidstechnologieën, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en vaccins. “Gelijke toegang tot de middelen om de overdracht te beheersen en levens te redden is een ethische, morele en gezondheidsvereiste”, zei hij.

Tijdens een buitengewone vergadering van de Wereldgezondheidsvergadering in december 2021 kwamen de WHO-lidstaten overeen om dit proces te starten om een nieuw instrument te creëren, wat een gemeenschappelijke gezamenlijke verbintenis onderstreept om uitbraken te voorkomen die een impact kunnen hebben zoals de COVID-19-pandemie.

OOK INTERESSANT
Zorgwekkende behandelkloof van ruim 90% bij depressie en 81% bij problematisch alcohol

“Crises zijn een goed moment om veranderingen door te voeren”, zei de directeur van PAHO. “Het herzien van onze huidige mechanismen is ieders verantwoordelijkheid, en het nieuwe instrument kan dienen om de capaciteiten van landen om op een gezondheidscrisis te reageren te bevorderen,” voegde hij eraan toe.

Dr. Ciro Ugarte, PAHO’s directeur Director for Health Emergencies, zei dat de door PAHO geïnitieerde bijeenkomst “uiterst belangrijk” is om het inzicht in het toekomstige instrument te bevorderen en de lidstaten in staat te stellen “actief deel te nemen aan de onderhandelingen en de dialoog, en aan besluiten die van belang zullen zijn voor alle landen en alle mensen op deze planeet”.

“We komen uit de pandemie, maar er zijn nog uitdagingen”, zei Ugarte, en hij vroeg de landen “gebruik te maken van de gelegenheid” die het nieuwe instrument biedt om overeenkomsten te sluiten die hen in staat zouden kunnen stellen een gezondheidscrisis beter te voorkomen en erop te reageren.

Het nieuwe akkoord kan een aanvulling vormen op andere initiatieven, acties en maatregelen om de wereld veiliger te maken voor pandemieën, met name de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) van 2005.

Barbosa verzocht de vertegenwoordigers van de landen te streven naar een regionale consensus over het nieuwe instrument in de aanloop naar de vijfde ronde van de INB-besprekingen, die van 3 tot en met 6 april in Genève zal plaatsvinden.