fbpx

P201 ‘Nengrekopoe’ van de Kustwacht vaart na twee maanden weer

GFC NIEUWS- Het vaartuig P201 Negrekopoe van de Kustwacht Suriname is op 20 oktober uitgevaren voor een testvaart.
Romano Welles, gezagvoerder bij de Kustwacht, gaf aan dat het testvaart werd uitgevoerd om na te gaan als de hoofdmotoren weer goed functioneren.
De P201 Nengrekopoe heeft voor twee maanden aan wal gestaan, omdat er een onderdeel vervangen moest worden. Het is gebruikelijk dat na elke reparatie aan een vaartuig, er een testvaart wordt uitgevoerd. Het testvaart van de P201 Nengrekopoe was succesvol. Het vaartuig kan nu worden ingezet.
Bij een testvaart zijn de technische dienst en de bemanning te allen tijde verplicht om op zo een vaartuig aanwezig te zijn. Verder moet de gezagvoerder zich houden aan de snelheden die vanuit de deskundigen van de technische dienst komen en andere instructies, afhankelijk van het doel van de test, die worden gegeven.
Bij speciale activiteiten, zoals de jaarrede en als er buitenlandse gasten zijn, wordt het vaartuig gebruikt om langs de Waterkant te bewaken. Het vaartuig wordt ook ingezet om controle uit te oefenen op de vissersboten, te assisteren bij ongelukken op zee en om het zeegebied te beschermen.
Een kustwacht is in het algemeen een civiele organisatie, die in tegenstelling tot de marine, als defensieorganisatie, geen gevechtstaken heeft, maar rechtshandhavingstaken, toezichthoudende taken en dienstverlenende taken, uitvoert in de territoriale wateren, de exclusieve economische zone en het continentaal plateau. Voor Suriname is er voor een dergelijke kustwacht gekozen.
In de afgelopen jaren is men tot het inzicht gekomen dat voor de opsporings-en toezichthoudende taken in het maritiem zeegebied een kustwachtorganisatie moet worden opgezet, waarin de diverse ministeries c.q. organisaties deelnemen, waardoor deze taken en verantwoordelijkheden in een gecoördineerd verband kunnen worden uitgevoerd, teneinde een hogere graad van efficiëntie kan worden bereikt.
De Kustwacht Suriname oefent haar taken en bevoegdheden uit in de territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plateau van Suriname en het luchtruim daarboven. Zij valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

BEKIJK OOK
Oprichting Consortium van Universiteiten Guyana Schild