fbpx

OWT&C voert pilot uit op route Hanna’s Lust

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) voert momenteel een pilot uit op de route Paramaribo-Hanna’s Lust.

Deze pilot houdt in dat de chauffeurs die dit traject onderhouden op basis van een A- en B-systeem vanuit de Indira Gandhiweg eerst de Vierkinderenweg inslaan en dan via de Magentakanaalweg het Hanna’s Lustproject aandoen om via de Indira Gandhiweg hun weg naar de stad te vervolgen.

De eerstvolgende bus volgt dan de omgekeerde route: Hanna’s Lust-Magentakanaalweg-Vierkinderen-Indira Gandhiweg-centrum.

Het ministerie besloot ongeveer twee weken geleden dat de Hanna’sLust bussen ook de Vierkinderenweg moesten aandoen, dit nadat bewoners van deze weg via een handtekeningenlijst een verzoek voor een busverbinding hadden gedaan.

Echter bleek dat de bussen al vol waren nóg voor ze bij de Vierkinderenweg aankwamen, waardoor besloten werd het genoemd systeem als pilot te starten.

Joyce Blokland-Wijnstein, directeur Transport, zegt dat het ministerie kijkt hoe dit uitpakt. Het probleem waartegen men echter stuit is dat niet alle chauffeurs, die een vergunning voor de route hebben, rijden.

Volgens de directeur zijn er 24 bussen geregistreerd met busvergunningen voor Hanna’s Lust. “De eerste dag reden er 17, dan nam het af, gisteren had je maar acht personen die rijden”, aldus directeur Blokland.

BEKIJK OOK
Surinaamse Bankiers Vereniging staat achter genomen valutamarktmaatregelen

Ze laat alvast weten dat er een correctie is gepleegd in de vergunningsvoorwaarden. Conform deze mag de beschikking van een chauffeur die niet rijdt worden ingetrokken, maar momenteel is hieraan een termijn van 30 dagen verbonden.

Blokland: “Wij kijken er naar, we hebben de vergunningsvoorwaarden gecorrigeerd maar nog niet gepubliceerd. Op dit moment weten we al wie rijdt en wie laat rijdt, want sommige chauffeurs komen pas om acht uur of negen uur aandansen.”

Op dit moment is het ministerie bezig de vergunningen in te trekken van de mensen waarvan zeker is dat ze niet rijden.

Blokland benadrukt dat OWT&C zomaar vergunningen kan uitgeven. Als blijkt dat betrokken chauffeurs niet rijden, zal de toestemming na een maand worden ingetrokken, waardoor deze nieuwe vergunningen beschikbaar komen voor andere buurten.

Indien vergunningen worden ingetrokken zonder dat de regels in acht worden genomen, kan het ministerie volgens de directeur naar de rechter worden gesleept.

Daar het om een pilot gaat zullen de pijnpunten volgens de directeur gaandeweg deze fase duidelijk zijn. Na een maand zal er dan een evaluatie plaatsvinden en een officieel besluit komen.