OWT&C verbaast over verklaring PLO

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft met verbazing kennisgenomen van de laatste verklaring van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO.) Transportdirecteur Joyce Blokland zegt dat in het kader van transparantie voor wat betreft de subsidiegelden aan de PLO vanuit het ministerie bijkans al een maand gevraagd wordt naar de documenten ter verantwoording hiervan.

Bij nadere administratieve controle op het ministerie is er onlangs een verschil gebleken in de subsidie-uitgaven en de daadwerkelijke behoefte. Blokland zegt dat op basis hiervan aan de PLO gevraagd is naar nadere informatie waaruit moet blijken dat de gelden inderdaad zoals opgebracht in de begroting zijn uitbetaald. “Als de PLO deze stukken kan overleggen, kan de controle beter plaatsvinden en de uitgaven rechtvaardigen,” zegt Blokland.

De lijst met namen van mensen die uitbetaald zijn klopt niet helemaal met de overlegde kwitanties. Zo zijn er namen van mensen die uitbetaald zijn en niet voorkomen op de lijst die zelf door de PLO aan het ministerie is verstrekt. De directeur zegt verder dat het verschil van SRD 1.4 miljoen is, terwijl het ministerie bij de laatste begroting van de PLO een bedrag van boven de SRD 2 miljoen heeft uitbetaald.

Daarom heeft het ministerie het initiatief genomen om weer om de tafel te gaan met de PLO. Afgelopen woensdag was er een gesprek en is de stand van zaken doorgegeven.

Minister Patrick Pengel zegt over deze kwestie dat het absoluut niet de bedoeling is om de PLO of de leden te duperen. “De documenten liggen er. Wat slechts gevraagd wordt is transparantie bij het uitgeven van middelen van de staat die deels door de belastingbetaler worden verkregen. Daar kan en mag niemand moeite mee hebben,” zegt hij.

De voorzitter van de PLO, John Mahadewsingh, heeft in een schrijven van 31 mei aan Transportdirecteur gevraagd om de dieselcompensatie over het jaar 2017 toch nog uit te betalen. Minister Pengel heeft positief gereageerd op dit verzoek en het proces tot overgaan van de betaling zal worden ingezet. “Echter zal het teveel ontvangen bedrag van deze tranche worden afgetrokken. Bij overleg van gedegen bewijsmateriaal vanuit de PLO zal het ministerie alsnog overgaan tot de uitbetaling van het verschil”.(GFC)