OWT&C tevreden over verloop rehabilitatiewerkzaamheden

De werkzaamheden aan de Engelslootstraat te Zorg en Hoop hebben op enkele problemen na een vlot verloop. “Tijdens de werkzaamheden kregen wij te maken met enkele problemen waaronder de lozingen en lekkages van waterleidingbuizen en straatkolken die eerst aangepakt moesten worden”, sprak Ramon Rosiek, verantwoordelijke voor het technisch gedeelte van het rehabilitatieproject van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C).

Bij dit project zijn zowel het ministerie van OWT&C, als leden van Justitie en Politie betrokken. Het ministerie doet er alles aan om de werkzaamheden aan de Engelslootstraat binnen de afgesproken tijd van een week af te ronden bevestigd Rosiek.

Ook gaf de verantwoordelijke aan dat alle straten met een verzakking in kaart zullen worden gebracht om vervolgens aangepakt te worden.

Vandaag zal een aanvang gemaakt worden met het rehabiliteren van de Obestraat.(GFC)

Overige berichten