OWT&C start met herstelwerkzaamheden Sir Winston Churchillweg

GFC NIEUWS- De Sir Winston Churchillweg verkeert al geruime tijd in een zeer deplorabele staat, voornamelijk door wegverzakkingen met alle gevolgen van dien.
Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft gemeend om niet langer te wachten, maar meteen te starten met de aanpak van de herstelwerkzaamheden die op maandag 16 maart 2020 zullen aanvangen.
De eerste fase betreft een wegstrekking van 600 meter, tussen de Max Overeemstraat tot de Dageraadweg. Het totale project wordt uitgevoerd door Kuldipsingh Infra.
Rachel Legiman van afdeling Wegen geeft desgevraagd aan dat er op dit moment niet kan worden overgaan tot een complete rehabilitatie, waarbij er een nieuwe wegfundering wordt aangelegd.
Het ministerie is ervan bewust dat de huidige staat van de weg niet voldoet aan de eisen en houdt degelijk rekening met de gevaren die de wegsituatie met zich kan meebrengen. Om ongevallen en andere gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen is er gekozen voor een noodreparatie.
Het doel is om de oude asfalt laag te verwijderen, waarna er nieuwe asfaltlagen met een dikte van 15 cm zullen worden aangebracht. Als er zich geen noemenswaardige stagnaties voordoen zal dit weggedeelte op 30 april worden opgeleverd.
De werkzaamheden starten om 07.00 uur en duren elke dag tot 18.00 uur. De weg zal niet volledig worden afgesloten voor de weggebruikers. Er zal op een rijstrook worden gewerkt, zodat de andere rijstrook vrij wordt gehouden voor het doorgaande verkeer.
Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer door middel van verkeersborden worden omgeleid. Er wordt een dringend beroep gedaan op de weggebruikers om de verkeersborden goed in de gaten te houden en de aangegeven rijrichtingen strikt te volgen, zodat de herstelwerkzaamheden vlot kunnen verlopen. Het verkeer komende uit het noorden zal moeten afslaan in de Pandit Paltan Tewarieweg en het verkeer komende uit het zuiden zal gebruik moeten maken van de Dageraadweg.
Bij de 2e fase gaat het om een wegstrekking van bijkans 2 km, vanaf de Dageraadweg tot aan de Parabrug. De weggebruikers worden op het hart gedrukt om zoveel mogelijk gebruik te maken van de omleidingen, met uitzondering van het bestemmingsverkeer, zodat de intensiteit van het verkeer veel minder is, gedurende de periode van de werkzaamheden.

Overige berichten