fbpx

OWT&C sloopt wederom illegaal bouwsel

GFC NIEUWS-Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), blijft toezicht houden op het naleven van de Bouwwet. Een illegaal bouwsel werd recent gesloopt.

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie van OWT&C, is de bevoegde afdeling die optreedt als de samenleving zich niet houdt aan de voorgeschreven regels, die gelden voor het bouwen.

Zo heeft de BTW samen met afdeling Restauratie en Onderhoud van het ministerie, sloopwerkzaamheden verricht aan een gebouw, op de berm voorlangs het pand op de hoek van de Verlengde Gemenelandsweg en de Elizelaan. De buurtmanager van dit gebied was op de hoogte gesteld van de sloopwerkzaamheden.

Alvorens het ministerie van OWT&C tot het slopen is overgegaan, waren de bouwwerkzaamheden die plaatsvonden op de berm stopgezet door de afdeling BWT.

BEKIJK OOK
Ramdin en Tjong-Ahin nemen roer over op Financiën en Planning

De pandeigenaar heeft na de stopzetting een aanmaning ontvangen om al hetgeen dat is opgezet, binnen drie dagen te verwijderen.

Ondanks gevoerde gesprekken en een tweede schrijven om het bouwsel te verwijderen, heeft de belanghebbende nagelaten het bouwsel op de berm zelf te slopen. Afdeling Bouw- en Woningtoezicht was genoodzaakt om al hetgeen dat zonder de vereiste bouwvergunning was opgezet, te slopen.

Het ministerie van OWT&C roept de samenleving op om de nodige regels en procedures, vastgelegd in de Bouwwet in acht te nemen, voordat overgegaan wordt tot het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden.