OWT&C schoffeert traditioneel dorpsgezag Pikin Poika bij aanleg weg en vernietigt heilige plaats

GFC NIEUWS- Op 28 februari heeft de minister van Openbare Werken, Tramsport & Communicatie (OWT&C), Vidjai Chotkan, het startsein gegeven voor het verharden van de weg in het Inheems dorp Pikin Poika.
Het dorpshoofd, Joan van der Bosch, heeft al sedert 2017 gevraagd om het verharden van de weg maar kreeg elk jaar te horen dat ze nog moest wachten. Nu is zonder voorafgaand schrijven en zonder een uitnodiging aan het dorpshoofd de minister in het dorp verschenen en heeft daar de opening verricht in afwezigheid van het traditioneel gezag.
Dat een vertegenwoordiger van de regering zich bij een bezoek vooraf meldt bij het dorpshoofd is al sinds jaar en dag de gewoonte in Suriname. Hoewel het dorpsbestuur toejuicht dat er eindelijk een begin is gemaakt met het verharden van de weg, is het onfatsoenlijk om een bijeenkomst te beleggen buiten medeweten van het dorpshoofd.
Het is bovendien een schending van de rechten van Inheemse volken. Deze zijn verankerd in de vele verdragen en declaraties van de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten waar Suriname aan is gebonden en zich aan heeft te houden.
Inheemse volken hebben het recht op zelfbeschikking, waaronder het recht op zelfbestuur en het recht op Free Prior Informed Consent (FPIC – vrijelijk vooraf tot stand gekomen weloverwogen instemming). Dit houdt in dat het centrale gezag geen beslissingen mag nemen zonder de voorafgaande instemming van de inheemse gemeenschap, welke wordt vertegenwoordigd door het dorpsbestuur.
Vernietiging van heilige plaats
Hoewel de minister telefonisch zijn verontschuldigingen heeft aangeboden voor het schofferen van het dorpshoofd bij zijn bezoek, is er een andere, ernstigere situatie ontstaan.
Enkele dorpsbewoners hebben van de aanwezigheid van een bulldozer in het dorp gebruik gemaakt door de machinist over te halen om een weg open te stoten die leidt naar de kreek. Dit is een heilige plaats voor de inheemse gemeenschap. Hier bevond zich vroeger het oude dorp en er zijn begraafplaatsen van onze voorouders.
Bij het open stoten van de weg zijn bovendien veel vruchtbomen, zoals awara, maripa en podosiri vernietigd. Wederom is dit gebeurd zonder overleg of toestemming van het dorpsgezag. De machinist weigerde gevolg te geven aan de oproep van het dorpshoofd om de vernietiging van het bos onmiddellijk stop te zetten. Hij beriep zich erop dat het een opdracht was van hogerhand, namelijk het Ministerie van OW.
Als er vooraf overleg was gepleegd, dan had de hele gemeenschap inspraak kunnen hebben en hadden de aanwezige machines bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om een andere weg in het dorp die door schoolkinderen wordt gebruikt en die vrijwel onbegaanbaar is te verbeteren.
Door de actie van enkele dorpsbewoners zijn er nu spanningen ontstaan in het dorp, waarbij politieke motieven ook een rol spelen. Inheemsen hebben net als alle andere Surinaamse burgers recht om in vrijheid hun politieke keuze te bepalen, zonder intimidatie of in ruil voor goederen, geld of cadeaus.
Pogingen om contact te maken met de minister zijn mislukt. Het dorpsbestuur van Pikin Poika roept de minister op om zo spoedig mogelijk in overleg te treden en om samen met de gemeenschap een werkbare oplossing te vinden en na te gaan hoe de schade aan het milieu en ons culturele erfgoed kan worden hersteld.

Overige berichten