OWT&C plaatst verkeerslichten op vijf drukke kruispunten

Het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie(OWT&C) is in maart gestart met het plaatsen van vijf verkeerslichten bij drukke kruispunten waar er conflictsituaties plaatsvinden. De voorbereidingswerkzaamheden worden op alle vijf locaties verricht.

Van de vijf locaties zullen op twee nieuwe locaties verkeerslichten geplaatst worden, laat het ministerie weten.

Het gaat om: hoek Coesewijnestraat/Ephraimzegen/Rust en Werkweg; hoek Ringweg/ Charlesburgweg.

De drie overige verkeerslichten zullen vervangen worden, omdat die al 40 jaren oud zijn en een instellingsbeperking hebben.

Drukke kruispunten hebben verkeerslichten nodig om het verkeer effectief en efficiënt te ordenen, voert het ministerie aan.

Op de hoeken: Kernkampweg/ Kwattaweg /Washingtonstraat; Dokter Sophie Redmondstraat/ Zwartenhovenburchtstraat; Van’t Hogerhuysstraat/ Willem Campagnestraat zullen de verkeerslichten vervangen worden.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en afwikkeling van het verkeer te bevorderen. De Afdeling Verkeer van OWT&C zal zorg dragen voor de fasering van de verkeersborden, het instellen van de cyclustijden en het aanleggen van kabels ten behoeve van de verkeersinstallaties. En ook het maken van circulatieplannen en het herinrichten van de kruispunten.

De werkzaamheden worden samen met een aannemer uitgevoerd, die belast is met las- en constructiewerkzaamheden van masten, plaatsen van zware constructie en de uitvoering van gestuurde boringen ten behoeve van de bekabeling.

In verband met de werkzaamheden doet het ministerie een beroep op de gemeenschap begrip te tonen tijdens de uitvoering. Het ministerie tracht eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.(GFC)

Overige berichten