fbpx

OWT&C legt laatste hand aan Traffick Violation Management System

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) is doende de laatste hand te leggen aan Traffick Violation Management Systeem.

Dit gaf minister Vijay Chotkan de afgelopen week te kennen bij de lezing c.q. discussie die door zijn ministerie werd georganiseerd aangaande de beteugeling van het aantal bromfietsongevallen.

Het systeem moet de veiligheid in het verkeer handhaven, “Een bijdrage gaan leveren wanneer het gaat om de burgers die in Suriname wegen graag als een racebaan willen gebruiken”, zo werd door minister Chotkan verwoord.

De bewindsman benadrukte hierbij dat zijn ministerie geen racebanen aanlegt, maar wegen waarop burgers zich vrijelijk en veilig moeten kunnen bewegen.

Op de voornoemde dag presenteerde Cynthia Gafur informatie omtrent bromfietsongevallen in Suriname. Zij is namelijk met dit onderwerp afgestudeerd van de studierichting infrastructuur aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De bewindsman sprak van een mooi onderwerp, maar niet één waarover wij het graag willen hebben.

Volgens hem is er veel data van mensenlevens die in het verkeer verloren zijn gegaan, maar minder wanneer het gaat om blijvend lichamelijk letsel, dat veel stress in het leven meebrengt.

Ook op het ministerie van OWT&C zijn er volgens de bewindsman mensen die van de ene op de andere dag in een rolstoel belanden. Hij constateerde daarom dat er een probleem is en iets hiertegen moet worden gedaan.

BEKIJK OOK
Drie inbraakverdachten aangehouden door RBTM

De bewindsman stelt het zeer op prijs dat er vanuit de universiteit ook wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar bromfietsongevallen. Hij zei dat de informatie van Gafur onderbouwd is en dat het ministerie het als tool kan gebruiken om haar werk beter te doen.

Volgens minister Chotkan is er in deze ook een taak voor het ministerie van Justitie & Politie weggelegd om te zorgen dat de uitvoering via de wet ook optimaal plaatsvindt.

Minister Chotkan benadrukte dat de door Gafur gedeelde thesis niet in de lade verdwijnt, maar door het ministerie zal worden geïmplementeerd. Hij stelde ook voor dat de werkrelatie tussen zijn ministerie en de universiteit verder wordt uitgebouwd.

Er moet weer worden overgegaan tot het maandelijkse overleg en het departement moet meer van deze onderwerpen die OWT&C regarderen kunnen gaan faciliteren.

Volgens de bewindsman kijkt zijn ministerie vooral uit naar onderwerpen die baanbrekend kunnen zijn voor het departement en de gemeenschap.

Minister Chotkan zei dat zijn ministerie nu meer dan civieltechnische en bouwkundige werken behelst, tegenwoordig behoren ook transport en communicatie tot de taken van het ministerie.

Er wordt daarom ook uitgekeken naar afstudeeronderwerpen die deze twee aspecten behelzen.