OWT&C installeert Commissie Cyber Crime Security

GFC NIEUWS-De minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Vidjai Chotkan, ondersteunt door de directeur van het directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira, heeft 7 kandidaten geïnstalleerd om zitting te nemen in de Commissie Cyber Crime Security.

De minister vindt dat door de toenemende cyberaanvallen en cyber-crime in Suriname het noodzakelijk is om door de voortdurend digitaliserende wereld, ons ICT infrastructuur sterk te verbeteren.

Deze commissie wordt ingesteld om het strategisch plan voor cyber security te actualiseren en implementeren.

De commissie is ook verantwoordelijk voor het opzetten van een Nationaal Computer Security Incident Response Team (C-Sert) in Suriname.

Suriname keek geruime tijd uit naar dit moment, in het bijzonder de bedrijven die vaak genoegd geconfronteerd worden met met cyber crime.

Het gaat om een Public Private Partnership, “Het is niet iets van de regering alleen, maar wij werken samen met de particuliere sector aan de cyberveiligheid”, zegt de OWT&C- topman.

Hij zegt verder dat wij de situatie niet moeten onderschatten en denken dat Suriname gevrijwaard is van cyber crime. Als dit niet goed wordt aangepakt, kan het een ramp voor Suriname gaan betekenen.

Het ministerie van OWT&C zal niet alleen een faciliterende rol hebben, maar zal ook haar volle ondersteuning geven via haar ‘communicatiepoot’. De commissie is geïnstalleerd voor een periode van 1 jaar.

De directeur van DNV is heel erg blij dat het lang verwacht moment uiteindelijk is aangebroken. De commissie kan nu formeel overgaan tot het verrichten van haar werkzaamheden.

De directeur geeft aan dat deze groep al heel lang bezig is geweest, maar meer in de informele sfeer. Deze commissie zal zich in de komende periode moeten buigen over een National Cyber Security plan.

“Dit plan is al voor een deel omschreven en zal binnen heel korte tijd worden afgerond, en worden aangeboden aan de president”, geeft de directeur aan.

DNV buigt zich over de waarborging van de nationale veiligheid in de ruimste zin des woord van het land Suriname en dus ook over cyber security, benadrukt directeur Veira.

Verder zal de commissie zich ook buigen over de installatie van de C-Sert, een response system, waarbij indien aanvallen de cyberwereld binnen komen zij genoegzaam en gelijk de instrumenten hebben om daarop te kunnen reageren.

Met het C-Sert kan veel sneller, effectiever en efficiënter op cyberaanvallen worden gereageerd.

Overige berichten