OWT&C heeft alle aandacht voor de ontwateringsproblematiek

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft alle aandacht voor de ontwatering van de diverse gebieden. Het ministerie is regelmatig in overleg met alle actoren om na te gaan hoe dit probleem dat zich vooral in de regentijd voordoet, aan te pakken. Ruim twee maanden geleden is een taskforce in het leven geroepen met de bedoeling achterstanden in te lopen.

De ministeries van LVV en RO zijn ook betrokken om na te gaan hoe onder meer landbouwgebieden beschermd en hoe plaatselijke situaties direct aangepakt kunnen worden. Er wordt wekelijks overleg hierover gevoerd waarbij de prioriteitenlijst steeds wordt bijgewerkt.

Minister Patrick Pengel van OWT&C zegt dat de afgelopen twee maanden meer dan 80 kilometer aan achterstallig onderhoud is ingelopen. Er is nog een lange weg te gaan laat de minister door het NII optekenen. Het ministerie gaat nu de fase in van regulier onderhoud welke gedaan wordt door de afdeling Ontwatering, terwijl het overleg met de eerdergenoemde ministeries en de districtscommissarissen normaal wordt voortgezet.

Pengel geeft toe dat er nog gebieden zijn waar het water te lang blijft zitten. Er wordt met man en macht gewerkt om dit aan te pakken. Deze werkzaamheden zullen tot augustus duren en zal het ministerie zich daarna focussen op wegenonderhoud.

Het ministerie heeft een Burger Informatie Unit voor de gemeenschap ingesteld. Burgers kunnen het ministerie voeden met informatie, zodat er sneller kan worden ingespeeld op bepaalde situaties. Minister Pengel noemde als voorbeeld een schuin hangend bord of schade aan de weg. Burgerparticipatie vindt hij noodzakelijk, omdat het ministerie het niet alleen kan. Met de informatie vanuit de samenleving wordt getracht om zaken binnen een bepaalde tijd op te lossen.(GFC)