OWT&C heeft aandacht voor wateroverlast

Het regenseizoen dat zich sinds kort heeft aangekondigd zorgt er onder meer voor dat enkele gebieden onder water lopen.

De minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, zegt aan het NII dat de zware regenval speciale aandacht heeft van zijn ministerie.

De minister geeft aan dat het ministerie niet nu pas in actie komt, maar reeds in de droge tijd een aanvang heeft gemaakt met rehabilitatie werkzaamheden. “Burgers kunnen nu zien dat het water sneller wegtrekt. Daarmee wordt bewezen dat de werkzaamheden, die in de droge tijd zijn uitgevoerd, nu resultaat hebben”, concludeert de minister.

Het verzoek is vanuit de burgerij gekomen om de wateroverlastsituatie te beheersen. Dit vooral voor de productiesector voor wie het nadelig is. De minister zegt dat er hard wordt gewerkt om deze situatie in te dammen.

Enkele machines zijn ingezet om de situatie te normaliseren. Ook zijn de pompgemalen vanaf deze regenval optimaal in werking gebracht. Om het water weg te sluizen worden de sluisdeuren opengedaan en de pompen daarna weer aangezet.

De prioriteitsgebieden binnen Paramaribo die nu aandacht vereisen en worden aangepakt zijn: in het noorden – Clevia, Blauwgrond en Geyersvlijt; in het Centrum – Beekhuizen en in Paramaribo – Zuid, Zorg en Hoop.

Ook de belangrijke kanalen (Overeemkanaal, Boomskreek, Tout Luit Fautkanaal) die zorg dragen voor het doorsluizen van het overtollig water naar de Suriname rivier worden uitgediept en schoongemaakt, geeft de bewindsman aan.

De minister heeft begrip voor individuele situaties, daarom werkt het ministerie er heel hard aan om op plekken waar equipement nodig is, deze in te zetten.