OWT&C geeft update over baggeren Surinamerivier

President Desiré Bouterse heeft in zijn jaarrede de noodzaak en aanpak van het uitbaggeren van de Suriname rivier aangegeven. De afgelopen 10 jaar zijn de baggerwerkzaamheden uitgebleven, waardoor de vaargeul is gaan dichtslibben. Dit maakt het belang van de uitvoering van dit project noodzakelijker dan ooit.

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) heeft in april 2018 de draad opgepakt, door allereerst een stakeholderoverleg te beleggen om de huidige situatie en de impact hiervan te bepalen.

In de afgelopen 8 maanden heeft het technisch team, onder leiding van Minister Patrick Pengel meerdere malen nauw overleg gehad met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het NIMOS, de adviseur milieu-aangelegenheden van het Kabinet van de President, Winston Lackin, en de president.

In deze periode is gewerkt aan het updaten van het programma van eisen, die aan elk aanbesteding- en gunningsproces vooraf gaat. De quick-review van het projectontwerp en het updaten van de Environmental Social Impact Assessment (ESIA) zijn overige significante aspecten waar vordering op is geboekt.

Op zeer kort termijn start de MAS samen met consultants met noodzakelijke bemonsteringen in de Surinamerivier, ter verificatie van de oorspronkelijke uitgangspunten en zal de ontwerpconsultant de laatste nautische data verwerken.

In dezelfde periode zullen diverse stakeholders door de MAS en haar consultants geïnformeerd worden over de uitvoering van het project.
Binnen afzienbare tijd en zoveel mogelijk simultaan, zal het aanbestedingsproces worden doorlopen.

Ten overvloede deel het ministerie mee dat dit project momenteel aan geen enkele partij is gegund en er geen overeenkomst is voortgevloeid uit een aanbesteding.(GFC)

Overige berichten