fbpx

OW-werkgroepen voor rioolbeheer, onderhoud bermen, goten, verlaten percelen en gebouwen, staatsgebouwen en staatsterreinen

GFC NIEUWS- De problematiek rondom rioolbeheer, onderhoud van bermen, goten, verlaten percelen en gebouwen en het onderhoud van staatsgebouwen en staatsterreinen doet zich al jaren voor.
Het zijn steeds dezelfde klachten die binnenkomen uit de samenleving. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft daarom besloten werkgroepen in te stellen om deze zaken nader te bekijken en met oplossingsmodellen te komen.
Werkgroep “Beleidsvoorstellen rioolbeheer”
Ons afwateringssysteem is aan een grondige evaluatie toe, waarbij de nadruk gelegd dient te worden op het wettelijke kader met betrekking tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van gesloten rioleringen. Voor het opleggen van sancties, de wijze van inning van boetes en het instellen van onderhoudsheffingen moeten beleidsvoorstellen verkregen worden. De leden die hun bijdrage zullen leveren om aan beleidsvoorstellen te komen zodat deze problemen opgelost kunnen worden zijn: U. Gravenbeek, G. Mohan en S. Mohan.
Werkgroep “Beleidsvoorstellen onderhoud bermen, goten, verlaten percelen en gebouwen”
Vele bermen, goten, verlaten percelen en gebouwen verkeren in een verwaarloosde staat als gevolg van uitgebleven of achterstallig onderhoud, met alle nadelige gevolgen van dien. Het is nodig om een inventarisatie te maken van de relevante wettelijke regelingen en de wijze van opleggen van sancties en uiteindelijk beboeten van de verantwoordelijken.
Met het aantreden van minister Riad Nurmohamed is er een beleidsplan geformuleerd voor de komende 5 jaren. Tegelijkertijd zijn een aantal issues op tafel gekomen die spelen bij de burger. Een van de belangrijkste issues waar iedereen aandacht voor vraagt is het gebruik van de bermen, gebruik van de goten, verlaten percelen en verlaten gebouwen.
“Wij als ministerie van Openbare Werken zijn bezig overal te helpen waar het kan, maar we zitten in een financiële crisis. De voorgaande jaren is dit ook niet aangepakt en het zijn zaken die een gevaar vormen voor de samenleving. Dus iemand moet het oplossen. Er zullen meer mensen getraind worden om de afdelingen Bouw Politie en Milieu Politie te ondersteunen”, haalde de minister aan.
De leden van deze groep die een bijdrage zullen leveren in eerder genoemde problemen zijn: C. Ramautar, G. Mohan, M. Kanhai en K. Angoelal.
Werkgroep “Beleidsvoorstellen verzelfstandigen Openbaar Groen/Milieu Beheer”
Openbaar Groen zal nu betaalde diensten aanbieden, het gaat niet meer gratis gebeuren. Door hun diensten betaald te verlenen kunnen ze zo zichzelf onderhouden. Er is reeds een “Terms of Reference” opgesteld. Van daaruit zal er gewerkt worden. De leden van deze werkgroep zijn: K. Angoelal, A. Moenne, G. Mohan, H. Blanker, J. Blokland en V. Schattevo
Werkgroep “Beleidsvoorstellen staatsgebouwen en staatsterreinen”
De overheid heeft de beschikking over diverse staatsgebouwen en staatsterreinen zowel op nationaal als internationaal niveau. Het is nodig om de geregistreerde objecten te actualiseren en een opname te maken van de staat waarin zij verkeren. Er zullen beleidsvoorstellen en adviezen verwacht worden inzake de bestemming en gebruik van de diverse staatsgebouwen en terreinen. De leden van deze groep zijn: R. Partiman, W. Lala, H. Paltoe, N. Jainath, V. Doerga-Misier.
De werkgroepen moeten uiteindelijk met voorstellen komen hoe deze diensten verbeterd kunnen worden. Er zal ook een mediacampagne gevoerd worden om de burgerij beter te informeren over alle eerder genoemde problemen.

BEKIJK OOK
Regering in gesprek met vakbonden ziekenhuizen