fbpx

OW vraagt CLAD controle op jaarrekeningen vanaf 2016

GFC NIEUWS- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een pre-audit meeting gehad met de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD).
Deze pre-audit was nodig om het verzoek voor assistentie van de CLAD in te roepen, welke de OW-minister heeft aangevraagd.
Nurmohamed heeft de CLAD gevraagd de jaarrekeningen vanaf 2016 te controleren. “Onze eigen afdeling interne controle heeft al hun werkzaamheden uitgevoerd, echter zijn er wat onduidelijkheden en willen we dat de CLAD, als overheids accountants dienst deze jaarrekeningen aan een controle onderwerpt. De CLAD moet me aangeven als zaken op de juiste wijze zijn verlopen, een GO of NO GO, moet ik van de CLAD vernemen”, gaf de OW-minister aan.
De pre-audit meeting is een reguliere activiteit van de CLAD, waarbij zij jaarlijks de ministeries bezoeken om na te gaan of de middelen die de overheid besteed, doelmatig en rechtmatig zijn geschied. De bewindsman geeft aan dat de CLAD voor dit moment, de bestedingen en de begroting van 2019 zal bestuderen en verslag over gaat uitbrengen.
Dit onderzoek zal volgens planning twee maanden duren, waarbij de medewerkers van de CLAD op het ministerie van OW en indien nodig ook op dependances persoonlijk aanwezig zullen zijn, voor het uitvoeren van de controlewerkzaamheden. De minister gaf verder aan dat het een normale zaak is dat de CLAD wordt gevraagd om controle uit te oefenen op jaarrekeningen.
Minister Nurmohamed gaf voorts aan dat hij verantwoording moet afleggen in het parlement over het ministerie van Openbare Werken waar hij verantwoordelijk voor is. Hij wil daarom zeker van zijn dat de verantwoording die hij aflegt ook de goedkeuring geniet van de Centrale Lands Accountants Dienst.

BEKIJK OOK
Suriname debuteert op Centraal-Amerikaanse en Caribische bodybuilding- en fitnesskampioenschappen