OW treft maatregelen tegen personeelsleden die zich niet houden aan Personeelswet

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft besloten om per ingaande 1 januari verscherpte maatregelen te treffen tegen personeelsleden die zich niet houden aan de in de Personeelswet aangegeven richtlijnen.
Hiermee wil het ministerie aangeven dat de personeelszorg van OW, niet alleen de goede eigenschappen zal honoreren, maar ook degene die niet naar wens presteren en vaker afwezig zijn, zonder daartoe toestemming te hebben, zal aanpakken. Dit zal afgehandeld worden volgens de Personeelswet.
Indien een ambtenaar langdurig afwezig is zonder een gegronde reden en geen presentie tekent, kan zo een ambtenaar conform de Personeelswet een verweerbrief ontvangen van de afdeling personeelszaken.
Als de ambtenaar geen gehoor geeft of zich niet afdoende schriftelijk of mondeling verantwoord, zal het ministerie genoodzaakt zijn over te gaan tot schorsing, inhouding van salaris en uiteindelijk ontslag.
“Het moet nu een duidelijke signaal zijn voor de ambtenaren van Openbare Werken dat ze niet buiten het personeelswetboek moeten handelen door bijvoorbeeld veel te verzuimen, anders dwingen ze ons om hen te straffen”, aldus minister Riad Nurmohamed.
De minister doelt op eerlijkheid en wilt voorkomen dat een kleine groep hard moet werken en de rest doet wat hij of zij wilt. Verder is hij van mening dat daadwerkelijk de regels in de Personeelswet gehanteerd dienen te worden. “We zijn vrij soepel bij de overheid, ook bij OW, maar ergens is er een grens en dit zijn de gevallen waar we genoodzaakt zijn waarschuwingen te geven”, Aldus de bewindsman.
Vanwege Covid-19 werkt het ministerie volgens een roulatiesysteem. De personeelsleden dienen zich zoveel mogelijk aan hun werkschema te houden. De afdeling personeelszaken zal de presentie bijhouden. Ook de afdelingshoofden hebben een controleplicht.
De minister vraagt de personeelsleden om zich zoveel mogelijk aan de Personeelswet te houden en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van het ministerie in het algemeen. Indien er onder de medewerkers ontevredenheid is, kan dit doorgegeven worden bij het meldpunt “onregelmatigheden” van het ministerie.

Overige berichten