fbpx

OW stopt onderhoud tuinen en terreinen niet-overheidsinstanties

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken (OW) laat optekenen dat terreinen en tuinen van instanties die geen deel uitmaken van de overheid, niet meer in aanmerking komen voor gratis onderhoud door OW.
De regering zit al geruime tijd in een grote financiële crisis, derhalve benadrukt de minister dat objecten van onder andere politieke partijen en gewezen ministers niet meer door zijn ministerie worden onderhouden. “Medewerkers van OW zijn niet meer gratis beschikbaar,” aldus OW-minister Riad Nurmohamed.
De OW-minister geeft aan dat hij dagelijks wordt geconfronteerd met aanvragen van scholen, speeltuinen en kindertehuizen die een beroep doen op de minister om hun terreinen en/of tuinen te onderhouden, omdat zij de kosten niet zelf kunnen betalen.
Ook komen er geregeld klachten binnen, waar er sprake is van het overgroeien van gras bij kruispunten, verkeersborden, bruggen en op de bermen. Deze aanvragen worden door de minister doorgestuurd naar het directoraat Openbaar Groen. Volgens het nieuwe beleid wordt voorkeur gegeven aan overheidsterreinen en sociale instellingen.
Het standpunt van Openbare Werken luidt: wie wel kan betalen, wordt niet meer geholpen door het ministerie. “Ik heb er zelf ook recht op als minister, maar ik maak er geen gebruik van en betaal het zelf, derhalve moeten zij die het kunnen missen, zelf betalen. Vooralsnog bestaat er geen contract voor het onderhouden van terreinen en/of tuinen, alles wordt mondeling geregeld” zo gaf de bewindsman aan.
De aanvragen van sociale instellingen, die duidelijk aangeven het niet te kunnen betalen, zullen op contractbasis worden afgehandeld. Vervolgens zal worden nagegaan hoeveel personen er nodig zijn, wat er precies gedaan moet worden, hoe vaak per week noodzakelijk is, wordt een deel vergoed, wordt totaal vergoed of moet het beslist gratis.
De OW-minister zegt dat gewezen ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders die bereid zijn te betalen, door middel van een contract wel in aanmerking kunnen komen voor het onderhouden van hun terreinen.
“Het ministerie wilt u graag van dienst zijn, maar dan wel tegen betaling, aangezien de kas leeg is op dit moment. Indien er sprake is van beleid, moet het gelden voor iedereen. Wij stoppen onmiddellijk met gratis dienstverlening voor hen die het wel kunnen betalen,” reageerde de OW-minister.

BEKIJK OOK
Problemen Pikin Saron vereisen duurzame oplossing