OW schenkt aandacht aan verstopte lozingen en kanalen in Sunnypoint

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken heeft zaterdag een aanvang gemaakt met het ophalen van het kanaal van Leiding 11 in het ressort Saramaccapolder.

Vanwege achterstallig onderhoud, was het kanaal dichtbegroeid met gras. Daarnaast zijn alle straatlozingen van Leiding 20 (Sunnypoint 2) in het ressort Koewarasan opgehaald.

De werkzaamheden volgen nadat districtscommissaris Suraksha Hirasingh de minister van Openbare Werken een verzoek heeft gedaan om machines ter beschikking te stellen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met het districtscommissariaat Wanica Noordwest.

De blubber wordt getransporteerd naar Huis van Bewaring. De leiding van het Centraal Penitentiaire Inrichting had het verzoek gedaan bij dc. Het blubber materiaal wordt gebruikt om de lozing voorlangs de inrichting te dempen voor parkeergelegenheid voor bezoekers.

De burgermoeder is druk doende om alle de verstopte loosleidingen op te halen, zodat de ontwatering hiermee een flinke boost krijgt.