OW presenteert gedetailleerde resultaten voorstudies brug over Corantijnrivier

Brug over Corantijnrivier tussen Guyana en Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname heeft de gedetailleerde resultaten van de voorstudies – waaronder de haalbaarheid en sociaal maatschappelijke effecten voor de bouw van een brug over de Corantijnrivier, gepresenteerd.

De vijf gekwalificeerde bouwbedrijven hebben nu ruimte om hun finale bod in te dienen. De brug wordt gebouwd volgens het Design-Build-Finance-Operate-Maintain-model (DBFOM) in PPP-verband.

Met de afronding van studies volgt er nu een traject van topoverleg tussen Suriname en Guyana, waarbij belangrijke politieke besluiten genomen zullen worden.

De studies zijn door ingenieursbureau WSP Caribbean gedaan en bevatten diverse werkzaamheden, zoals topografische beoordeling, hydrografische studies, analyse van de verkeersvraag, financiële en economische evaluatie, milieubeoordeling en het voorlopig ontwerp van de brug en wegen.

Minister Riad Nurmohamed en ingenieur Kees Boender hebben deze resultaten toegelicht. De realisatie van het project in PPP-verband moet volgens het DBFOM model.

Dat betekent dat de uiteindelijke concessionair verantwoordelijk is voor een eigen ontwerp op basis van de vastgestelde regels, inkomt met eigen financiering, onderhoud van de brug gedurende de concessie tijd en overdracht van brug na afloop concessie.

OOK INTERESSANT
42- jarige dame gaat met krulspelden naar sollicitatiegesprek in Paramaribo

In de studie is er uitgegaan van een tijdsduur van 25 jaar. Daarbij is er ook onderzoek gedaan naar de verwachte verkeersdrukte en de tolgelden.

De herziene raming van alle kosten van WSP Caribbean komt op 523 miljoen Amerikaanse dollars. De vijf bedrijven die meedoen zijn: China Road and Bridges Corporation (CRBC), Ballast Nedam, China Harbour Engineering Corporation, China Railway Construction Corp en China Railway First Group.

Boender stelt dat de kosten verder omlaag zullen en kunnen gaan. Tijdens het topoverleg zullen enkele belangrijke besluiten genomen moeten worden.

Het zijn juridisch: Er is een draft overeenkomst die nog nader aan te passen is. Ook zal er met Guyana overeengekomen worden hoe de middelen en de verdeling van de middelen voor de realisatie van het project zullen geschieden. Dat kan onder andere volgens het 50/50, 10/90 model of anders.

Nurmohamed beklemtoont dat de bouw van deze brug alleen door een goede samenwerking tussen de regering van Suriname en Guyana mogelijk is.

OOK INTERESSANT
Grote infrastructurele projecten niets minder dan verkapte verdienmodel coalitiepartijen