OW pakt slecht begaanbare wegen en ontwateringssystemen aan

GFC NIEUWSREDACTIE- Door de jaren heen zijn veel secundaire, tertiaire goten en trenzen niet opgehaald.
Dit heeft deels ervoor gezorgd dat in de regentijd zandwegen in slechte staat belanden. Primaire trenzen en kanalen worden wel regelmatig opgehaald door de overheid.
Een ander probleem is, dat heel veel verkavelingsprojecten geen of slechte rioleringen hebben. Overal in woonbuurten zitten goten, rioleringen en putten dicht geslibd met zand, met als gevolg het onderwater lopen van deze gebieden.
Uit de analyse van het beschikbare beeldmateriaal is geconstateerd dat veel percelen in het bos zijn uitgegeven. Dat betekent dat mensen hun huis in het bos hebben gebouwd en de overheid in gebreke is gebleven om daar wegen aan te leggen.
Dit zorgt voor een groot structureel probleem in de regentijd, want dan zijn de wegen niet begaanbaar. Het ministerie van Openbare Werken heeft besloten dat zandwegen in alle districten zo spoedig mogelijk een beurt krijgen.
De voorbereiding van de aanbesteding is al een feit. Hierbij zullen alle trenzen, primaire, secundaire en tertiaire wegen spoedig worden aangepakt.
In de afgelopen jaren zijn gebieden in sommige ressorten selectief gekozen, terwijl in andere ressorten dat nooit is gebeurd. Het ligt in de bedoeling dat vanaf 2022 het ministerie de aanpak van wegen en het ophalen van goten en trenzen zal verminderen.
Woonbuurten van ressorten zullen zelf met hun districtscommissarissen, districtsraden en ressortraden de wegen, rioolputten, goten en trenzen gaan onderhouden. Ze gaan het moeten overnemen om niet meer afhankelijk te zijn van het ministerie.
De strategie van het ministerie is investeren in het ontsluiten van nieuwe gebieden. De overheid heeft veel gronden uitgegeven zonder wegen aan te leggen.
Het ministerie wil het grond-ontwikkelingsbedrijf, een parastatale instelling van de overheid, weer in het leven roepen. Deze instelling zal belast worden met het bijhouden van de administratie van burgers die een kleine bijdrage willen leveren om dit soort gebieden te ontwikkelen.
Het geld zal worden gebruikt om nieuwe kanalen en ontsluitingswegen aan te leggen, vooral in gebieden van verkavelingsprojecten die onderwater lopen. Ook de bosachtige gebieden waar mensen een stukje grond van de overheid hebben gekregen, worden aangepakt.
Volgens de OW-minister moet er een jaarkalender worden opgemaakt om een overzicht te hebben van de maanden waarin de projecten zullen worden uitgevoerd.
In het vervolg zullen bij het aanpakken van goten en trenzen ook de bermen worden meegenomen door ze af te scheren, rehabiliteren en van sleuven te voorzien. Op deze manier kunnen burgers van woonbuurten in contact treden met de aannemers om hun straten te doen onderhouden.
De kosten kunnen aan de private sector worden betaald en niet bij de overheid. Op deze wijze kunnen slecht begaanbare wegen veel sneller worden gerehabiliteerd.

Add Comment