fbpx

OW ontbost dichtbegroeide wegen binnen landbouwgebied te Uitkijkpolder

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken is op dit moment bezig met het ontbossen van de dichtbegroeide Leiding 4 en 4A te Saramacca.
Het gaat bij dezen om de eerste fase van een plan dat ondertussen van start is gegaan. De ontbossing van de weg heeft jaren op zich laten wachten, desalniettemin stellen de landbouwers van dit gebied de aanpak van het ministerie zeer op prijs.
Naraindath Sitaram, coördinator van afdeling Wegen bij het ministerie van Openbare Werken geeft desgevraagd te kennen dat op deze manier de perceeleigenaren wederom de gelegenheid krijgen om hun landbouwpercelen te bereiken.
De Leiding 4 en 4A lopen parallel met een totale lengte van bijkans 5 km, terwijl de dwarsweg een lengte heeft van om en bij 500 m die beide wegen met elkaar verbindt. Het gebied werd destijds verdeeld in 200 landbouwpercelen, maar vanwege de slechte infrastructuur werden deze terreinen niet meer gebruikt door de agrariërs.
Het ligt in de bedoeling dat na de ontbossing van de wegen de landbouwtuinen wederom niet alleen bereikbaar, maar ook regelmatig onderhouden worden. Vervolgens hebben de plaatselijke landbouwers de taak om dit gebied opnieuw tot ontwikkeling te brengen.
Nu al wordt er tijdens de werkzaamheden positief gereageerd op het initiatief van het ministerie van Openbare Werken om het landbouwgebied nieuw leven in te blazen. Het betreft in deze om overheidswegen die momenteel geïsoleerd zijn en compleet moeten worden ontsloten, zegt aldus Sitaram die zorgt voor de nodige begeleiding en instructies namens het ministerie van Openbare Werken.

BEKIJK OOK
Meerdere woningen en voertuigen verwoest door brand