OW-minister kondigt maatregelen ontwateringsproblemen aan

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) geeft tijdens een spoedbijeenkomst aan dat in alle districten structurele investeringen worden gepleegd om ontwateringsproblemen aan te pakken.

Door de jarenlange achterstallige onderhoudswerkzaamheden van secundaire en tertiaire lozingen en kanalen blijven de ontwateringsproblemen steeds toenemen. De grote kanalen hebben vrij regelmatig een onderhoudsbeurt gehad, terwijl woongebieden daarentegen achterbleven.

De bewindsman laat optekenen dat in de loop der jaren veel woongebieden in Paramaribo zijn bijgekomen, waar nu blijkt dat het afwateringssysteem te wensen overlaat. Als gevolg van defecte sluizen en gemalen in en rondom de hoofdstad worden er vaak meldingen gedaan, waarbij straten en woonerven blank komen te staan.

Volgens het beleidsplan van de huidige regering wordt 2021 het jaar van verkeersveiligheid en ontwatering. Ondertussen heeft de regering aangekondigd dat de grote kanalen in het vervolg op een andere manier zullen worden opgehaald. Hetgeen betekent dat de werkmethode wordt aangepast door handmatig te gaan werken en zodoende kosten te besparen. Dit brengt met zich mee dat kanalen en lozingen in die gebieden te allen tijde open en schoon zullen blijven.

De regering heeft besloten middelen vrij te maken om de meest noodzakelijke sluizen en gemalen die momenteel buiten functie zijn, te herstellen. Een ander crashprogramma zal er zorg voor moeten dragen dat kapotte pompen die jarenlang buiten werking zijn, spoedig worden vernieuwd.

Wat het Saramaccakanaalproject betreft, zei de bewindsman dat de afwateringsproblemen van een aantal gebieden hierdoor wordt opgelost, de lancering vindt dit jaar nog plaats. Het betreft een compleet pakket dat dit jaar nog in uitvoering wordt gebracht.

Een heel bekend probleem is het Magentagebied waar de bewoners tot heden te kampen hebben met het onder water lopen van de woonwijken aldaar. Destijds zijn er ontwateringssystemen in het gebied gedempt die vandaag de dag zorgt voor wateroverlast. De kans is groot dat het gebied zal worden opengegooid om het probleem tot het verleden te laten behoren.

Paramaribo-noord heeft vooralsnog te maken met kapotte sluizen en gemalen die niet goed functioneren. Anderzijds wordt ook degelijk rekening gehouden met de zware regenbuien van de afgelopen periode.

In de komende weken brengt de OW-minister persoonlijk een bezoek aan deze probleemgebieden. Onlangs is er ook contact geweest met de vakbond die belast is met deze problematiek. Het totaal pakket aan maatregelen wordt binnen afzienbare tijd uitgevoerd.