fbpx

OW-minister bezoekt Meteorologische Dienst, Openbaar Groen en Vuilstortplaats Ornamibo

GFC NIEUWS- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) nam het initiatief oriëntatie bezoeken te brengen aan een drietal diensten binnen zijn ministerie.
Tijdens de rondleiding zijn diverse zaken aan de orde gekomen. De kwestie Vuilstortplaats te Ornamibo, de deplorabele staat bij de Meteorologische Dienst en de behoefte aan een reorganisatie bij het directoraat Openbaar Groen waren enkele issues die ter sprake zijn gekomen.
“In de afgelopen periode zijn er aanzienlijke ongeregeldheden in de publiciteit geweest, betreffende de stankoverlast en de wanordelijke situatie op en rondom de vuilstortplaats,” aldus de OW-minister. De bewindsman heeft niet alleen gesproken met de rapers en de buurtbewoners, maar vertegenwoordigers van de ressorten zijn ook in de gelegenheid gesteld om de huidige situatie te beschrijven.
De minister is de mening toegedaan dat de omstandigheden spoedig dienen te veranderen. Gezinnen met kinderen ondervinden erg veel last van de stank die zij inademen.
“Ook al woon ik niet hier, maar dit vind ik niet acceptabel, derhalve doet het ministerie er alles aan op zeer korte termijn te komen met passende oplossingen. Er zijn verschillende voorstellen gedaan door de dr- en rr-leden. Ik kijk uit naar alternatieve oplossingsmodellen, geen sprake van dure USD-leningen met onbetaalbare rentes. Mensen zouden alvast een bijdrage kunnen leveren door de kosten te reduceren. Als je mij vraagt wil ik de vuilophaaldienst morgen al privatiseren,” de minister.
Tijdens het bezoek aan de Meteorologische Dienst Suriname waren de constateringen enorm. Slechte huisvesting, ongunstige werkomstandigheden met slechte voorzieningen, een gebouw dat niet gezaghebbend is voor de dienst die nationaal en internationaal functioneert. Er zijn meetstations op de airport en andere plekken in Suriname die verwaarloosd en niet in werking zijn.
De Meteorologische Dienst heeft veel internationale projecten die geoptimaliseerd moeten worden. Medewerkers die hier werkzaam zijn worden slecht betaald. Kortom, er moet een nieuwe face lift komen. Een nieuwbouw restauratie of werkruimtes voorzien van een grondige onderhoudsbeurt waren grieven van de medewerkers waarmee de minister werd geconfronteerd. De bibliotheek is al jaren onbemand. “Er zijn genoeg ambtenaren die betaald worden en thuis zitten, ook gewezen ministers met vette salarissen en dienstvoertuigen zullen teruggeroepen worden om via deze weg het belang van land en volk te dienen.
Openbaar Groen is een directoraat dat vrij goed georganiseerd is, professioneel te werk gaat en beschikt over de basismiddelen zoals alle andere directoraten van het ministerie van Openbare Werken. De oriëntaties zijn bedoeld om na te gaan of de minimale standaard aanwezig is. De werkzaamheden van Openbaar Groen zijn divers en vrij kostbaar.
Verschillende overheidsterreinen worden onderhouden door dit directoraat, helaas kan het niet altijd op tijd worden uitgevoerd door verschillende factoren. De bewindsman verwacht binnenkort een wetsvoorstel of een instructievoorstel. Er zijn reeds voorstellen gedaan om te kijken naar wetgevingen om de boetegelden op een verantwoordelijke wijze te innen. Ook zijn er voorstellen om de plan diversificatie beter aan te pakken zodat er meer inkomsten kan worden gegenereerd.
“Er dient een openbare aanbesteding te worden gehouden om alle rommel van het terrein op te ruimen. Beleidswijzigingen zijn van essentieel belang binnen deze organisatie, waardoor opdrachten efficiënter kunnen worden uitgevoerd” gaf de OW-minister tenslotte aan.

BEKIJK OOK
Leerkracht Sanatan Dharmschool onder psychische behandeling vanwege seksueel molest en rancune op de werkvloer