fbpx

OW geeft duidelijkheid over nieuwe heffingen vergunningsaanvragen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname is voornemens de werkelijke bouwkosten die worden gehanteerd voor de berekening van de door de aanvrager te betalen bouwheffing bij bouwvergunningsaanvragen, te actualiseren per maart 2023.

OW zegt naar aanleiding van een in de media verschenen bericht, dat er een stelling is gedaan die niet op waarheid berust.

Volgens het bericht zal “voor elke vierkante meter meer, in het geval van woonhuizen, een bedrag van tussen de US$ 300 en US$ 450 per vierkante meter betaald moeten worden voor het krijgen van de bouwrechten”.

Het ministerie illustreert ter verduidelijking aan de hand van een voorbeeld de bouwheffingsberekening volgens het betreffende mediabericht genoemde bedragen: Woonhuizen met een oppervlak van 70m2 en kleiner betalen SRD 250 voor een vergunningsaanvraag (sociaal tarief).

Bij een vergunningsaanvraag voor het bouwen van een huis met een oppervlakte van 200m2 zou de aanvrager volgens menig mediabericht een bouwheffing van minimaal 200m2 x US$ 300/ m2 = US$ 60.000 moeten neertellen. Dit is niet waar.

De werkelijk te voldoen bouwheffing in dit geval komt neer op SRD 4,150 (berekening: 200m2-70m2 = 130m2; 130m2 x USD 400 x 0.25% = SRD 3,900; SRD 3,900+ SRD 250 = SRD 4150). Zakenpanden zullen veel meer heffingskosten betalen.

De heffingstarieven voor het aanvragen van verkavelingsvergunningen blijven vooralsnog ongewijzigd. Ter indicatie moge hierbij dienen dat de heffingstarieven bij verkavelingen tot 10 hectare uitkomen op een bedrag in de orde van SRD 500 per deel (kavel), bij verkavelingen van 10 tot 20 hectare is dat ongeveer SRD 750 per deel en bij verkavelingen vanaf 20 hectare en groter is het bij benadering SRD 1.000 per deel.

OOK INTERESSANT
Grote groep vaktechnische krachten afgeleverd door SAO

De heffingen voor het bouwen in betonstaal (zoals bruggen, steigers, damwanden) worden hoger dan bouwen in hout en andere composietmaterialen.

Een bijzonder besluit is dat voor het aanleggen van 6m duikers voor bijvoorbeeld uw garage, heffingsvrij wordt, dus bijna gratis. Natuurlijk moet de burger het nog laten aanleggen. Na 6m, betaalt men wel per meter heffingskosten. Dit is om het makkelijker te maken voor mensen die een woning willen opzetten en de toegankelijkheid te bevorderen.

Heffingskosten voor het bestraten van de berm van huishoudens wordt ook gratis. Commerciële gebruikers (zoals winkels, bedrijven) gaan per jaar een bedrag per m2 betalen. Personen die toch obstakels op de berm willen gaan SRD 5,000 tot 20,000 per jaar aan huur betalen.

Binnen het kader van de te betalen heffingen voor afgifte van vergunningen is een voorstel uitgewerkt om de te betalen heffingen aan te passen. Het gaat hierbij voornamelijk om de heffingen voor bouwen en civieltechnische voorzieningen zoals de aanleg van duikers, verharden van bermen, bouwen van bruggen en steigers.

De kosten voor leges blijven op SRD 50,- per vergunningsaanvraag. Het uitgangspunt bij de aanpassing is om commerciële activiteiten meer te belasten dan de niet commerciële.

Verder wordt het gebruik van milieuvriendelijk/duurzamer materiaal minder belast hetgeen ook geldt voor effectievere toepassingsmethoden.

Gestreefd wordt om zoveel als mogelijk middels toepassing van relatief lagere tarieven het gebruik van duurzaam materiaal te bevorderen. Zodra de aanpassing is goedgekeurd zal de burgerij daarvan op de hoogte worden gesteld.