fbpx

OW: Bouwvergunning bouwsel Anamoestraat conform juiste procedures

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken (OW) geeft aan dat er wel gecommuniceerd is vanuit het ministerie met betrekking tot het bouwsel op de hoek van de Freon-, Graniet- en de verlengde Anamoestraat.
Ex-directeur op het kabinet van de president, Eugène van der San, heeft volgens dWT een kort geding tegen het ministerie en de ondernemer aangespannen vanwege het gigantisch bouwsel dat tegenover zijn huis wordt opgezet. Van der San eist stopzetting van de bouwwerkzaamheden, omdat hij van mening is dat de bouwvergunning niet conform de regels is verstrekt. Ook is de omgeving woongebied en was het niet de bedoeling dat gigantische bedrijven daar werden opgezet.
Het ministerie bericht dat overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen zoals vervat in de Bouwwet/ Bouwbesluit, de belanghebbende, een bouwvergunningsaanvraag met de vereiste bestektekeningen, verklaring van geen bezwaar van de districtscommissaris en andere relevante documenten ter goedkeuring heeft ingediend.
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van OW, heeft na de toetsing, de ingediende aanvraag beoordeeld en goed bevonden. Ten aanzien van de brandveiligheid, is er op grond van de Brandweerwet door het Korps Brandweer Suriname eveneens goedkeuring gegeven aan het bouwplan voor commerciële doeleinden en niet voor een opslagloods.
Vooralsnog kan er vanuit OW niet worden vastgesteld dat de huidige bouwwerkzaamheden in afwijking van het goedgekeurde bouwplan worden uitgevoerd. Bij eventuele afwijkingen zal het ministerie niet schromen om conform de Bouwwet op te treden.
De procedure met betrekking tot het verlenen van een bouwvergunning wordt volledig in acht genomen door het ministerie en in het bijzonder door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

BEKIJK OOK  Kapster (28) uit Paramaribo gaat nooit met de bus naar het werk: te veel stinkende mensen