Overwoekerd terrein dat gebruikt wordt als dumpplaats opgeruimd

Een overwoekerd terrein aan de Gongrijpstraat is donderdag in opdracht van districtscommissaris Mike Nerkust ontruimd.

De ontruiming volgt na meerdere klachten van buurtbewoners. Bij onderzoek is gebleken dat de hygiëne ter plekke zodanig was dat omwonenden blootgesteld waren aan allerlei ziekten.

De eigenaar van het terrein is meerdere malen aangemaand door diverse instanties om het terrein te ontdoen van de karkassen. Echter heeft hij de aanmaningen genegeerd.

Onder toezicht van bestuursambtenaren, de politie en BOG hebben de gedetineerden gisteren allerlei grofvuil, waaronder kapotte wasmachines, koelkasten en andere waterhoudende voorwerpen van het terrein gehaald.

De bestuursdienst heeft ondersteuning gekregen van de afdeling Vuilophaal en Verwerking van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie. De kosten zullen op de eigenaar worden verhaald.

Overige berichten