Overtreders partiële lockdown krijgen langere ophoudtijd

GFC NIEUWS- Korpschef Roberto Prade heeft bekendgemaakt dat overtreders van de partiële lockdown langer opgehouden zullen worden op een politiepost.
Dat betekent dat zij die zich na 20.00 uur zonder een valide rede over straat begeven, niet meer om 06.00 uur de volgende ochtend worden vrijgelaten. Artikel 11 van de Politiehandvest biedt de politie de mogelijkheid om degenen die zich schuldig maken aan deze overtreding maximaal 24 uur op te houden. “Hoewel het aantal rellen is afgenomen, is dat nog teveel”, aldus korpschef Prade.
Naar zeggen van de korpschef deden de meeste rellen, waaronder barricades, zich meer in het zuidelijk deel van Paramaribo voor. Ephraimzegen, Nieuw Weergevondenweg en Abrabroki zijn enkele gebieden waar de politie heeft moeten ingrijpen. Momenteel is de politie op zoek naar twee heren onder de 20 jaar, die zijn aangezet door ouderen om te rebelleren. De twee zijn reeds in beeld gebracht bij de politie en zij hopen de onverlaten zo gauw mogelijk op te pakken.
De politie heeft verder ook het initiatief genomen voorlichting te gegeven in de zuidelijke buurten van Paramaribo over de partiële lockdown, via het beschikbare geluidsapparaat in de politieauto’s. Op deze manier worden ouders gevraagd te letten op hun kinderen en erop toe te zien dat zij zich thuis bevinden tussen 20.00 uur en 06.00 uur.
Korpschef Prade bedankte de samenleving voor hun bereidwilligheid om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Volgens hem zijn er nog mensen die zich onwillig gedragen, maar tegen hen zullen maatregelen worden getroffen.