Overste Veira: “Suriname kan zich geen onbeheersbare situatie permitteren”

GFC NIEUWS- COVID-19 is met slechts tien besmettingen, waarvan 1 overledene, tot nu toe beheersbaar in Suriname.

Ons land kan zich geen onbeheersbare situatie permitteren, om die reden heeft de regering maatregelen getroffen. Deze maatregelen lijken streng, maar moeten ook de bewustwording over dit virus op gang helpen brengen. Dat bewustwordingsproces lijkt volgens de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) luitenant-kolonel Danielle Veira lang te duren.

Om te weten waar het om gaat, verwijst zij naar hetgeen COVID-19 in China en daarna de rest van de wereld (heeft) veroorzaakt. De overste benadrukt in een praatprogramma overigens dat er nog meer mensen ziek kunnen worden, maar dat dit vooral beheersbaar moet blijven vooral met het oog op het aantal van ‘slechts’ dertig beschikbare beademingsapparaten in Suriname.

Ze zegt dat de maatregelen niet zwaar zijn. Het gaat voornamelijk om het wassen van de handen, de physical distancing (voorheen social distancing) van 2 meter en thuis blijven.

Volgens de functionaris zal de beschuldigende vinger naar de overheid gewezen worden wanneer het uit de hand loopt, maar men zal daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Ze doelt hiermee op het feit dat Surinamers hand- en spandiensten verlenen om anderen uit besmette gebieden illegaal het land binnen te brengen en onderdak te bieden.

“De situatie moet ons niet overkomen”, aldus overste Veira, die aangeeft dat met het illegaal binnenkomen of binnenbrengen van mensen men de gelegenheid schept dat de situatie onbeheersbaar wordt.

Ze legt uit dat het verschil tussen illegaal het land binnenkomen en het uitvoeren van repatriëringsvluchten hem erin zit, dat het laatste gecontroleerd geschiedt. De mensen worden gescand en gevolgd.

Bij iemand die illegaal het land binnenkomt, is dat niet het geval. “Iedereen die ongecontroleerd komt, is een potentieel gevaar.” De DNV-directeur roept deze mensen op zich bij de autoriteiten aan te geven.

Mede om de situatie beheersbaar te houden is enige tijd geleden overgestapt op het plaatsen van personen in overheidsquarantaine alleen, hetgeen de wet ook voorschrijft. Thuisquarantaine bleek ook niet meer te werken aangezien personen zich niet hieraan hielden. Suriname is een kleine gemeenschap en heeft niet de keuze om zoals in andere landen mensen vrij te laten.

In dit kader is er momenteel een aantal illegalen in bewaring. Personen waarmee zij in aanraking zijn gekomen worden door middel van contract tracing in beeld gebracht.

“Zolang we illegalen oppakken, begint dit proces opnieuw,” legt de DNV-directeur uit. Dat is ook het geval geweest met huisgenoten van een illegale die onlangs op Munder is opgehaald. Momenteel zijn de autoriteiten bezig zeven Guyanezen die Suriname woensdag illegaal zijn binnengekomen, in beeld te brengen.

Veira: “We zijn bezig na te gaan waar ze zijn. We hebben die informatie gehad.”

Overige berichten