Overschot aan eieren beïnvloedt prijs

GFC NIEUWS- Op de lokale markt is er momenteel een overschot aan eieren.
Door dit overschot wordt de prijs per ei ook sterk beïnvloed met dien verstande dat de stukprijs goedkoper wordt. Schommelde de prijs per ei medio vorig jaar tussen SRD 1.75 en SRD 2, momenteel ligt de prijs rond de SRD 1 en SRD 1.25. Dit bekoort het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T).
“We hebben gezien dat er op de markt een overschot is aan eieren. We zien dat de eierenprijzen ook flink omlaag zijn gegaan en zijn daar in feite bijzonder blij mee,” aldus HI&T-minister Stephan Tsang.
Hij legt uit dat het een initiatief is geweest van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om in samenwerking met HI&T de prijs omlaag te brengen, nadat geconstateerd was dat eieren oneigenlijk duur werden verkocht. Medio vorig jaar steeg de prijs per ei naar SRD 2,-, doordat er mede als gevolg van smokkel naar de buurlanden een te kort was ontstaan.
De overheid drong er toen bij de pluimveesector op aan de eierenprijs te stabiliseren c.q. goedkopere eieren aan de winkels te leveren. Indien dit niet zou gebeuren, dacht de overheid aan het importeren van eieren.
Hoewel reeds de verwachtingen van een overschot aan eieren werd uitgesproken, weerhield dit handelaren er niet van de prijs op te schroeven.
De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) drong er bij de regering op aan de prijscontrole ter hand te nemen. Minister Tsang spreekt van het pakket van maatregelen dat toen voor de eerste keer werd doorgevoerd.
“Het ging om prijsnormalisatie en het is goed gelukt in samenwerking met LVV”, zegt de bewindsman. Hij meent dat het huidige overschot meer mogelijkheden biedt voor Suriname. Het exporteren van eieren is uiteindelijk waar het ministerie naar toe wil.
Minister Tsang: “Indien wij in onze eigen behoefte kunnen voorzien, indien wij kunnen aantonen dat daarmee zelfs overproductie kan ontstaan dan kunnen wij die mensen ertoe bewegen om te exporteren.”
De bewindsman zegt dat door meer te produceren er ook meer valuta’s kunnen worden verdiend. Dat is volgens hem ook “echt de enige duurzame manier om de koers omlaag krijgen en te houden.”