fbpx
Overleg werkgever en werknemer van belang tijdens Covid-crisis

GFC NIEUWS- Overleg tussen werkgever en werknemer is van groot belang gedurende de Covid-19-crisis, laat Rowan Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt op het ministerie van Arbeid doorschemeren tijdens de reguliere Covid-19-persconferentie.

Reagerend op vragen vanuit de samenleving zegt de functionaris dat er niet gesneden kan worden in de medische kostenverzekering noch mag de werkgever de werknemer verplichten thuis te blijven ten koste van diens verlofdagen. De arbeidsfunctionaris adviseert overleg tussen partijen.

“De werkgever mag de werknemer niet verplichten verlof op te nemen, dat moet altijd in overleg tussen de twee partijen,” aldus onderdirecteur Noredjo.

Het ministerie van Arbeid is zich ervan bewust dat de coronacrisis een druk legt op bedrijven, maar volgens de functionaris moeten er toch goede overlegmomenten zijn tussen werkgever en werknemer. Als het gaat om het verminderen van het loon van de werknemer is het volgens Noredjo in deze periode verstandig dat partijen vaker in dialoog treden. “Er moet dan begrip worden getoond vanuit de werkgever en de werknemer.”

De arbeidsfunctionaris zegt dat de regering een voorziening heeft getroffen voor de gevallen waarbij de werkgever niet in staat is de lonen uit te betalen voor de komende of afgelopen maanden. Het gaat erom dat zo een werknemer een aanvraag kan indienen voor financiële bijstand uit het Noodfonds. Vooralsnog zijn er redelijk veel aanvragen van werknemers die ontslagen zijn of geen loon kunnen ontvangen. Men kan dan in aanmerking komen voor een bedrag van SRD 1500.

Ten aanzien van de medische kosten benadrukt de onderdirecteur dat die, voor degenen die geen cao hebben, is geregeld bij de Basiszorg, waarbij de werkgever en de werknemer elk 50% moeten opbrengen. Indien men minder kan opbrengen is afhankelijk wat vooraf is afgestemd of wat is afgesloten bij de verzekering. “Verminderen van de verzekering zou eigenlijk niet moeten kunnen,” benadrukt de functionaris. Hij voegt eraan toe dat men voor een minimaal bedrag verzekerd wordt.

Indien men klachten of vragen heeft over rechten als werknemer of werkgever kan men die altijd deponeren bij het Juridisch Bureau van de Dienst Arbeidsinspectie via het e-mailadres [email protected] of via de telefoonnummers 411301, 471660 en 472279.

Op deze contactadressen kan de werknemer ook terecht indien hij vindt dat hij niet veilig is in het bedrijf of dat zijn rechten geschonden worden.

Noredjo zegt dat het ministerie van Arbeid erop toeziet dat alle arbeidswetten gehandhaafd worden door werkgever én werknemer. Klachten worden binnen een dag afgehandeld en wordt er advies gegeven aan de klachtgever. Beide partijen worden dan opgeroepen, waarbij wordt nagegaan welke arbeidswetten eventueel zijn overtreden. Het ministerie kan optreden indien mocht blijken dat de rechten van de werknemer worden geschonden.

Meer nieuws

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.

“Adhin mag naar huis”

GFC NIEUWS- “Laat het recht zegevieren. Adhin mag naar huis!” Dit deelde NDP-topper Melvin Bouva zojuist op social media.