“Overheidscommunicatie staat momenteel onder enorme druk”

PARTIPANTEN COMMUNICATIECONGRES 2018

GFC NIEUWSREDACTIE- Tweejaarlijks vindt het CCPR (Centrum voor Communicatie & Public Relations) communicatiecongres in Suriname plaats om kennis over het communicatie vakgebied uit te wisselen.

Dit jaar is het thema: de rol van overheidscommunicatie in de samenleving. Er zijn diverse sprekers zoals de directeur van TCT Rabin Boeddha, voormalig korpschef Humphrey Tjin lip Shie, Gladys Findlay (De West), Jean-Luc van Charante (Ineffable), Chiquita Resomardono (gecertificeerd IDB projectmanager) en Nita Ramcharan (Starnieuws).

De sprekers zullen op 26 mei een masterclass of workshop verzorgen om hun kennis en ervaringen uit te wisselen. Overheidscommunicatie vraagt om tweezijdige communicatie met alle actoren in de samenleving.

Transparant communiceren en continue afstemming zijn hierbij erg belangrijk. Omgaan met crisissituaties vraagt om een adequate voorbereiding, werkprocedures en protocollen. Ook de rol van social media en fake news bij overheidscommunicatie worden onder de loep genomen.

Overheidscommunicatie vanuit de verschillende overheidsinstituten staat momenteel onder enorme druk. De burgers worden geïnformeerd over diverse prioriteitsgebieden en dat vraagt om continue voorbereiding en afstemming. Tijdens het overheidscommunicatiecongres wordt dit onderwerp uitvoerig belicht en onder de loep genomen.

OOK INTERESSANT
42- jarige dame gaat met krulspelden naar sollicitatiegesprek in Paramaribo

Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is voor en vanuit de overheid en de burgers in ons land. Overheidscommunicatie is namelijk een wisselwerking tussen enerzijds de overheid en anderzijds de burgers.

De kloof die er kan ontstaan tussen de overheid en de burgers kan zorgen voor onbegrip, wantrouwen en onnodige aannames. Het congres wordt afgesloten met een debat, waarbij de rol van de media bij overheidscommunicatie uitvoerig wordt bediscussieerd.

Het overheidscommunicatiecongres is voor professionals, ambtenaren, mediawerkers, communicatie adviseurs, leerkrachten, docenten, politici, presentatoren en iedereen die als actieve burger meer wil weten over overheidscommunicatie.

Het communicatiecongres is vanaf 2015, uitgegroeid tot een platform dat continu informatie uitwisselt over communicatie op nationaal, regionaal en internationaal gebied.