Overheid wil Covid-zorg individuen niet meer alleen financieren

GFC NIEUWSREDACTIE- De Covid-zorg drukt enorm op de staatsbegroting en zal van een door de overheid gefinancierde zorg moeten overgaan naar een gemeenschappelijke dan wel individuele verantwoordelijkheid.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname informeerde het parlement dat intussen de discussies om de Covid-zorg toe te voegen aan het reguliere behandelpakket in Suriname zijn opgestart.

Zorgverzekeraars, overheid en ziekenhuizen buigen zich erover hoe de juiste weg te bewandelen voor een vlotte overgang van de huidige financiering.

De bewindsman laat optekenen dat de Covid-zorg in de afgelopen maanden voor het overgrote deel ten laste van de overheidsbegroting c.q. het Noodfonds is gekomen.

Thans buigen partijen zich over de overgang naar een gezamenlijke financiering van deze zorg door zowel de samenleving, het bedrijfsleven als de overheid.

Minister Ramadhin benadrukt Covid-19 een preventable disease is. Hij wijst erop dat er preventiemogelijkheden zijn in de vorm van vaccins, die wetenschappelijk getoetst zijn. De vaccins bieden volgens de minister preventie zoals wanneer iemand minder zout moet gebruiken en meer bewegen om het risico op hoge bloeddruk te verkleinen.

Verder geeft hij als voorbeeld dat roken het risico op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en longkanker vergroot. “Zo kunnen we nu behalve Mohana ook het vaccin nemen om het risico op Covid-19 te verkleinen,” aldus de bewindsman, die met MoHanA doelt op de protocollen van mond- en neuskap, handen wassen en 1.5-2 meter afstand houden.

Minister Ramadhin benadrukt dat de overheid die de centrale taak van bescherming heeft, meer in preventie wil investeren en minder uitgeven aan de curatie (behandeling).

“De financiering, ook van de Covid-zorg, zal een gezamenlijke investering moeten zijn, waarbij het risico op besmetting door massale individuele keuzen aanzienlijk verlaagd kan worden,” zegt de bewindsman verder. Volgens hem belandt uiteindelijk slechts het deel dat geen preventie wenst, in het ziekenhuis.

“Dat is ook een individuele keus waarvoor dan logischerwijs ook betaald zal moeten worden door het individu. Dit zijn ideeën hoe wij de transitie gaan moeten doorvoeren van overheid gefinancierde Covid-zorg, welke enorm drukt op onze staatsbegroting, naar die gemeenschappelijke overheidsverantwoordelijkheid ofwel de individuele verantwoordelijkheid.”

Minister Ramadhin stelt verder dat indien men weet dat men Covid kan voorkomen en bewust ervoor kiest om het niet te voorkomen, men ook voorbereid moet zijn op de kosten wanneer men ziek wordt.