fbpx

Overheid stimuleert agrarische sector Coronie

In het district Coronie heeft de overheid ruim 100 landbouwgronden plantklaar gemaakt, ter ondersteuning van de agrarische sector in het district. Vooralsnog zijn 135 landbouwgronden plantklaar gemaakt. De lokale gemeenschap laat er geen gras over groeien en is direct aangevangen met het beplanten van de landbouwgronden. “De mensen hunkeren ernaar om te planten”, zegt districtscommissaris Remi Tarnadi.

Dc Tarnadi zegt dat president Desiré Delano Bouterse het initiatief heeft genomen om de kleinlandbouwers of tuintelers te ondersteunen. In het resort welgelegen zijn 66 landbouwgronden plantklaar gemaakt en in het resort Johana Maria gaat het om 39 gronden. Het resort Totness beschikt vooralsnog over dertig plantklaar gemaakte gronden.

De gronden zijn ontsloten en er zijn plantbedden gemaakt. De overheid heeft machines en operators ingezet. De burgervader zegt verder dat ook de bewoners van Coppenamepunt ernaar hunkeren om aan landbouw te doen. “De mensen zijn zich ervan bewust dat de ontwikkeling van het district gezocht moet worden in de agrarische sector. De overheid kan niet oneindig mensen in dienst nemen, daarom is het belangrijk om meer in de productie sector te gaan.”

BEKIJK OOK
Zoveelste brief CLO-voorzitter Hooghart aan president over achterstallige betaling ambtenaren

De dc geeft aan dat de waterhuishouding goed ter hand is genomen. Overtollig water zal op een adequate worden afgevoerd en in de droge tijd zal er voldoende zoetwater worden opgeslagen voor de irrigatie van de planten. “Wij hebben veel potentie. Laten wij dat benutten en niet bij de pakken neerzitten”, zo roept de burgervader de Coronianen op om aan de slag te gaan.

Landbouwer Ivan is ingenomen met de ondersteuning die hun wordt aangeboden door president Bouterse. “De president is gekomen en heeft ons de ondersteuning toegezegd”, aldus Ivan.

De mensen hebben nu grotendeels hun landbouwgrond al beplant. De bodem is geschikt voor onder andere markoesa, bananen, cassave, kokos en groentesoorten. De landbouwer is van oordeel dat Coronie met bijenteelt ook een wezenlijke bijdrage kan leveren op het gebied van productie.(GFC)