Overheid start ontbossing voor nieuw woningbouwproject La Vigilantia

GFC NIEUWS- Ruim een week nadat de bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen waren uitgereikt, is een aanvang gemaakt met het ontbossen van het gebied waar het woningbouwproject La Vigilantia, Paranam in Para komt te staan.
In opdracht van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is op maandag 27 april 2020 begonnen met het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van wegen. Er zijn in totaal 1700 bouwkavels en landbouwgronden geprojecteerd.
Parlementariër Patrick Kensenhuis sprak van een mooi moment. De regering brengt volgens in de praktijk wat nodig is. “Als wij armoede willen bestrijden, is het helpen van mensen die geen huisvesting hebben een van de belangrijkste dingen. Zodoende kunnen ze helpen aan het mede ontwikkelen van het land,” zei de volksvertegenwoordiger.
Hij meent dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt een stuk perceel voor bebouwing en bewoning moet krijgen. Dat is wat de wet voorschrijft. Kensenhuis noemt dit een van de basisvoorwaarden voor bestrijding van armoede. Volgens hem geeft de regering hiermee inhoud aan een verplichting die op haar rust.
Collega-parlementariër Jennifer Vreedzaam gaf aan dat gewerkt zal worden aan de landhervormingswetgeving en andere wetten zodat de weg voor burgers om grond te krijgen vereffend kan worden. Ze meent dat de regels hiertoe goed moeten worden vastgelegd.
Leandra Woei, directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zei dat het een project voor Paranen betreft. Volgens haar kampt Para-Oost met een occupatievraagstuk. “De regering heeft hierna gekeken en voor een oplossing gezorgd.” Daarmee worden ook occupanten die al jarenlang op Para-Oost verblijven, ingevuld op het project.

Overige berichten