Overheid probeert Covid-19 ver weg van leefgemeenschappen te houden

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van de dreigende situatie in het binnenland, had president Desiré Bouterse een ontmoeting met het Traditioneel Gezag.
De overheid probeert Covid-19 ver weg van de leefgemeenschappen in het binnenland en de grensgebieden te houden. Het Nationaal Covid-19 Managementteam heeft daarom op 10 april alarm geslagen bij de president nadat zij door epidemiologen gewezen was op een dreigende situatie.
Volgens luitenant-kolonel Danielle Veira zijn vanaf er alarm is geslagen gesprekken geweest met verschillende groepen en hard gewerkt om te plannen, organiseren en na te denken hoe de stabiliteit die is gecreëerd, behouden kan worden. Het Managementteam is voornemens om binnen korte tijd samen met de bevolking aan de grenzen te werken, zodat deze leefgemeenschappen niet besmet raken met het virus.
Leefgemeenschappen nemen voortouw
Veira zegt dat in het binnenland de leefgemeenschappen het voortouw gaan nemen en geholpen zullen worden door de politie, het leger en de medici op verschillende plekken in het binnenland. Binnenkort zullen deze gebieden per vliegtuig worden aangedaan zodat de voorlichting en informatie overgebracht kan worden.
Er zal eerst met het traditioneel gezag afgestemd worden. Donderdag had Bouterse een onderhoud met de granmangs, zodat zij op een lijn kunnen zijn over de aanpak. Met de districtscommissarissen zijn er reeds gespreksronden geweest om de leefgemeenschappen veilig te houden.
Een van de uitvloeisels van deze gesprekken is dat de dorpskapiteins in hun eigen taal de mensen hebben gewezen op de gevaren van Covid-19.
Veira gaf te kennen dat het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) geen schrijven heeft ontvangen van de Wayana’s uit Zuid-Suriname. Er was hierover gewag van gemaakt in de media.
Veira zegt dat het gebied van deze groep reeds in kaart is gebracht en zij zijn de granman erkentelijk dat hij alvast ook het initiatief heeft genomen om zijn dorp veilig te houden.

Overige berichten