fbpx

Overheid heeft volle aandacht voor getroffenen Ornamibo

De gezondheid van burgers die klachten hebben, als gevolg van overlast van de rookontwikkeling of stank afkomstig van de vuilnisbelt te Ornamibo, geniet de volle aandacht van de overheid. De poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst te Lelydorp, Houttuin en Livorno zijn geopend tot elf uur ‘s avonds, om de getroffenen van de nodige zorg te kunnen voorzien. Dit heeft vice president Ashwin Adhin dinsdag tijdens een persconferentie op zijn kabinet meegedeeld.

De gezondheidstoestand van de burgers zal tot en met december dit jaar nauw in de gaten worden gehouden. Astracia Warner, waarnemend onderdirecteur Public Health Evaluation, meldt dat er een toename geconstateerd is van het aantal mensen dat zich met klachten heeft aangemeld bij de huisartsen in Houttuin. Vooralsnog zijn er nog geen concrete cijfers, maar het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg is in contact met artsen in de directe omgeving.

BEKIJK OOK
Auto vermiste 63-jarige Silvien Ritfeld gevonden, ook lichaam met schotverwondingen

“Niemand wenst een ramp, maar als het er is moeten we met vereende krachten proberen de schade tot het minimale te beperken”, dat zegt de ietwat getroffen districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid-Oost. Ze betuigt haar medeleven aan alle getroffen burgers. Minister Atoine Elias van Volksgezondheid heeft samen met de dc de burgers voorzien van vijfduizend mondkappen.

Jerry Slijngaard, directeur van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), doet een beroep op burgers om gebieden die door rook bedekt zijn zoveel als mogelijk te vermijden. Mensen die water in tonnen opslaan zullen deze moeten opschonen, met schoon water vullen en ze dan bedekken. “Het is niet goed om het water dat vervuild is met rook en as te gebruiken. Het is schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.”