fbpx
“Overheid heeft pluimveesector altijd geconsulteerd”

GFC NIEUWS- De overheid, in deze het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en van Handel Industrie en Toerisme, voeren sinds 10 juli gesprekken met de Associatie van Pluimvee Sector Suriname (APSS).

De APSS is de officiële vertegenwoordiging van de pluimveesector welke aangemeld staat bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en vanuit haar positie steeds uitgenodigd is geworden voor overleg, meldt de voorlichtingsdienst van het ministerie.

Zij is steeds vertegenwoordigd geweest door haar voorzitter Nemchand Kanhai, coördinator Sureesh Simbhoedatpanday, directie secretaris Anjalie Jagroe, producenten S. Thijm van ESPEE en R. Hilversum van Hilly’s Chick.

De overheid heeft het belangrijk geacht om van de sector zelf te vernemen, met welke knelpunten zij kampen en wat de redenen zouden kunnen zijn, voor het stijgen van de prijs van tafeleieren. Tijdens dit overleg is de pluimveesector iedere keer betrokken geweest bij het vaststellen van de consumentenprijs.

Bij monde van het APSS, heeft zij steeds aangegeven dat er geen of als zodanige problemen zouden zijn in de sector. Verder wordt aangegeven dat er een stressperiode heerst door de enorme hitte van de laatste maanden, maar ook door de ophanden zijnde smokkelpraktijken.

Deze namen toe richting onze buurlanden, vanwege de pluimveeziekte die onlangs is uitgebroken in Guyana. Dit zijn onder meer enkele zaken, die zijn aangehaald tijdens de besprekingen.

De sector heeft aan de hand van overlegde data aan inzetten van legkuikens, door de legkippenkwekers zelf aangegeven dat binnen afzienbare tijd (oktober) een ruime productie aan consumptie-eieren beschikbaar zal zijn.

De regering heeft nimmer de intentie om wie dan ook te bedreigen, maar heeft juist als taak zowel de sector, als de consument te beschermen tegen opzettelijke prijsopdrijving.

Wanneer blijkt dat de sector niet in staat is om de lokale markt te voorzien van eieren tegen een zeer redelijke prijs, zij de overheid juist dwingt om maatregelen te treffen.

De regering heeft in haar beleid opgenomen om zoveel als mogelijk de eigen productie te stimuleren, en dat is onder meer de reden geweest dat de sector steeds betrokken is geweest bij het nemen van besluiten.

Zij doet daarom een dringend beroep op de sector en de eventuele sub sectoren om in verenigingsverband tot goede onderling afstemming te geraken, dit is noodzakelijk aangezien zij hetzelfde belang dienen.

De regering zal zich te allen tijde inzetten, door de moeizaam, opgebouwde expertise en capaciteit van de sector eerst te waarderen en waar nodig te helpen het verder te stimuleren.

Ten overvloede maakt zij bekend dat de maximum verkoopprijs voor tafeleieren is vastgesteld op SRD 1,40. Spoedig zal er in overleg met de sector een herziening komen van de prijs.

Als overheid zijn wij voorstander van goed geordend structureel overleg, alleen op die manier kunnen wij de sector beschermen tegen terugval, staat in een persbericht.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…