fbpx

“Overheid heeft pluimveesector altijd geconsulteerd”

GFC NIEUWS- De overheid, in deze het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en van Handel Industrie en Toerisme, voeren sinds 10 juli gesprekken met de Associatie van Pluimvee Sector Suriname (APSS).

De APSS is de officiële vertegenwoordiging van de pluimveesector welke aangemeld staat bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en vanuit haar positie steeds uitgenodigd is geworden voor overleg, meldt de voorlichtingsdienst van het ministerie.

Zij is steeds vertegenwoordigd geweest door haar voorzitter Nemchand Kanhai, coördinator Sureesh Simbhoedatpanday, directie secretaris Anjalie Jagroe, producenten S. Thijm van ESPEE en R. Hilversum van Hilly’s Chick.

De overheid heeft het belangrijk geacht om van de sector zelf te vernemen, met welke knelpunten zij kampen en wat de redenen zouden kunnen zijn, voor het stijgen van de prijs van tafeleieren. Tijdens dit overleg is de pluimveesector iedere keer betrokken geweest bij het vaststellen van de consumentenprijs.

Bij monde van het APSS, heeft zij steeds aangegeven dat er geen of als zodanige problemen zouden zijn in de sector. Verder wordt aangegeven dat er een stressperiode heerst door de enorme hitte van de laatste maanden, maar ook door de ophanden zijnde smokkelpraktijken.

Deze namen toe richting onze buurlanden, vanwege de pluimveeziekte die onlangs is uitgebroken in Guyana. Dit zijn onder meer enkele zaken, die zijn aangehaald tijdens de besprekingen.

De sector heeft aan de hand van overlegde data aan inzetten van legkuikens, door de legkippenkwekers zelf aangegeven dat binnen afzienbare tijd (oktober) een ruime productie aan consumptie-eieren beschikbaar zal zijn.

BEKIJK OOK
Humphrey Tjin Liep Shie leidt presidentiële werkgroep Onderzoek Sabaku Village

De regering heeft nimmer de intentie om wie dan ook te bedreigen, maar heeft juist als taak zowel de sector, als de consument te beschermen tegen opzettelijke prijsopdrijving.

Wanneer blijkt dat de sector niet in staat is om de lokale markt te voorzien van eieren tegen een zeer redelijke prijs, zij de overheid juist dwingt om maatregelen te treffen.

De regering heeft in haar beleid opgenomen om zoveel als mogelijk de eigen productie te stimuleren, en dat is onder meer de reden geweest dat de sector steeds betrokken is geweest bij het nemen van besluiten.

Zij doet daarom een dringend beroep op de sector en de eventuele sub sectoren om in verenigingsverband tot goede onderling afstemming te geraken, dit is noodzakelijk aangezien zij hetzelfde belang dienen.

De regering zal zich te allen tijde inzetten, door de moeizaam, opgebouwde expertise en capaciteit van de sector eerst te waarderen en waar nodig te helpen het verder te stimuleren.

Ten overvloede maakt zij bekend dat de maximum verkoopprijs voor tafeleieren is vastgesteld op SRD 1,40. Spoedig zal er in overleg met de sector een herziening komen van de prijs.

Als overheid zijn wij voorstander van goed geordend structureel overleg, alleen op die manier kunnen wij de sector beschermen tegen terugval, staat in een persbericht.