fbpx

Overheid geeft Pluimveesector twee weken voor stabiliseren eierenprijs

GFC NIEUWS-Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en zijn collega van Handel Industrie en Toerisme HI&T, minister Stephen Tsang, hebben tijdens een derde onderhoud, het bestuur van de Pluimveesector in Suriname nog twee weken de tijd gegeven om de eierenprijs te stabiliseren.

Lukt het de sector niet om haar leden te mobiliseren om goedkopere eieren aan de winkeliers te leveren, zal de overheid geen keus hebben en gedwongen zijn om directe maatregelen te treffen voor het importeren van eieren.

Beide bewindslieden waren het er unaniem mee eens dat het langer accepteren van deze prijsopdrijving door de handel, directe gevolgen heeft op de samenleving en daar wil zij de verantwoordelijkheid niet voor opgelegd krijgen.

Tijdens eerder gevoerde gesprekken tussen partijen werden de productiecijfers gepresenteerd en daaruit moest blijken dat er geen schaarste is aan eieren.

Zelf de verwachtingen, als zou er na 4 maanden een overschot aan eieren zijn, hebben de handelaren niet weerhouden om de prijs op te schroeven.

De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) blijft wel bij haar standpunt dat zij geen invloed heeft op de handelsprijs en de mogelijke smokkel praktijken naar onze buurlanden toe. Zij vraagt de regering om de prijscontrole strak ter hand te nemen.

BEKIJK OOK
Dc Brokopondo bespreekt uitdagingen met minister Kuldipsingh

Minister Parmessar memoreerde dat het een collectieve verantwoordelijkheid is van alle partijen. Vanuit de sector kan er eventueel rapportage worden gegeven over welke producenten de eieren voor een te hoge afzetprijs leveren en of welke juist de smokkel praktijken ondersteunen.

Als het aan de overheid ligt, mag de prijs niet meer dan SRD 1.40 bedragen. Minister Tsang zegt dat de Sector in deze beschermd moet worden door de overheid, maar dat het volk daarentegen ook niet de prijs van opdrijving moet betalen.

Minister Parmessar geeft aan dat het nu de tijd is om een omkeer hierin te brengen en roept andermaal voor een transparant beleid vanuit de sector. De sector en de overheid gaan samen de bewustwording opgang moeten brengen en aan de consument doorgeven wat het vastgesteld tarief is voor een ei.

De samenleving wordt gevraagd alert te zijn en indien anders blijkt dan wat is voorgesteld, zij dat doorspeelt aan de bevoegde kanalen.

HI&T en LVV komen op 13 augustus weer bijeen om vast te stellen wat het vervolgtraject wordt ter beteugeling van deze prijsopdrijving.