fbpx

Overheid buigt zich over voortzetting schooljaar

GFC NIEUWS- Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur heeft nog geen besluit genomen hoe het schooljaar te continueren.
De staf van het ministerie werkt samen met het ministerie van Volksgezondheid protocollen uit. Rekening wordt gehouden met het voorkomen van community spreiding, sluiting van de grenzen, familiebanden in het binnenland, leerlingen die de grensrivieren niet mogen oversteken en het openbaar vervoer dat op dit moment lam ligt.
Een andere uitdaging in het binnenland is dat een deel van de leerkrachten en de leerlingen niet in de districten is op dit moment. Dit zei minister Lillian Ferrier van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie.
Minister Ferrier deelt de bezorgdheid van de samenleving over het derde kwartaal. “Maar het is geen ramp en geen verloren schooljaar. COVID-19 biedt Suriname de kans de leerstof te evalueren en kwalitatief te verbeteren”, aldus Ferrier.
Ze zegt dat er gekeken wordt naar verschillende mogelijkheden. De minister vraagt de totale samenleving mee te discussiëren of het schooljaar moet worden verlengd of juist verkort.
“Als we zeggen dat wij normaal het examen willen afnemen, zullen wij het schooljaar moeten verlengen en alles verder opschuiven. Dit zal consequenties hebben voor de bursalen. We zouden ook van deze gelegenheid gebruik kunnen maken om ons schooljaar te synchroniseren met de regio, waardoor de vakantie en het nieuwe schooljaar eerder aanvangen. De basisschoolleerlingen zullen dan automatisch doorstromen. In het nieuwe schooljaar zullen dan de hiaten worden opgevangen met aangepast lesmateriaal.” Het zijn slechts voorstellen die momenteel worden bekeken. De minister geeft aan dat ook met de onderwijsbonden deze discussie nog gevoerd moet worden alvorens een definitief besluit kan worden genomen.
Over de examenkandidaten zei de bewindsvrouw: “Het examenwerk is reeds voorbereid, maar een deel van de leerlingen heeft de stof van het tweede kwartaal niet afgerond. Het lesmateriaal van het tweede kwartaal zou eerst moeten worden afgerond alvorens het examen zou kunnen worden afgenomen.”
Alle leerlingen die examen moeten maken en nog niet zijn op de locatie of in het district zijn waar zij examen moeten maken, verzoekt zij huiswaarts te keren.

BEKIJK OOK
Jongerenorganisaties sanctioneren jeugdprofiel en Youth POWER concept