Overhandiging resoluties 7de VIDS-conferentie aan RO-minister

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft haar zevende conferentie afgesloten. Gedurende vier dagen is het gevoerde beleid van de VIDS over de afgelopen periode geëvalueerd en zijn de prioriteiten voor de komende periode vastgesteld.

Onder andere de wettelijke erkenning van de rechten van Inheemse Volken en duurzame gemeenschapsontwikkeling zijn op 28 augustus ter sprake gekomen. De directeur van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, Nielton Grootfaam, mocht namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling, uit handen van de nieuwe voorzitter van de VIDS, kapitein Theo Jubitana, de uitkomsten van deze conferentie in ontvangst nemen.

Het nieuw bestuur van de VIDS is ook op deze dag bij consensus aangewezen. De voorzitter gaf aan dat het pad van dialoog tussen de overheid en de Inheemsen voortgezet dient te worden.

De directeur feliciteerde ook namens minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling(RO), allereerst het nieuw bestuur van de VIDS en verzekerde zijn gehoor dat het aangeboden document op de juiste plek terecht komt en dat de samenwerking tussen het directoraat, de VIDS en de Inheemse gemeenschap versterkt zal worden om samen de ontwikkeling ter hand te nemen.(GFC)

Overige berichten