Overgrote meerderheid ministers Suriname zou zo snel mogelijk vervangen moeten worden

Ontslagen

OPINIE- Het is na drie jaar onder de regering van Santokhi-Brunswijk nu wel duidelijk geworden. Er zijn slechts een handjevol ministers die naar behoren presteren.

De overgrote meerderheid zou zo snel mogelijk vervangen moeten worden. Het is van president Chandrikapersad Santokhi onverantwoord om de ministers die niet capabel genoeg zijn nog langer het beleid te laten bepalen. De nadelige gevolgen voor de samenleving zijn te ingrijpend.

In een land als Suriname, dat zich bevindt in een kritische fase van economische en sociale ontwikkeling, is het van cruciaal belang dat elke minister een sterk leider is.

Ministers dienen competente beslissers te zijn, met een duidelijke visie voor het toekomstige pad van Suriname. Een slecht presterende minister is niet alleen een obstakel voor de uitvoering van beleid, maar kan ook leiden tot ernstige negatieve gevolgen voor de burgers, de economie en de algemene vooruitgang van het land.

Laten we ons concentreren op het belang van goed presterende ministers. Een goed functionerende minister brengt krachtige, vooruitstrevende ideeën naar voren, die bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden in Suriname.

OOK INTERESSANT
De gewijzigde BTW-wet, tijd voor eerlijkheid

Ze stimuleren economische groei door het creëren van een gunstig klimaat voor investeringen en ondernemerschap. Zij zijn degenen die in staat zijn om beleid en plannen uit te voeren die ons land helpen om te bloeien op verschillende gebieden, zoals onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en technologie.

Daarom is het essentieel voor de vooruitgang van Suriname dat president Santokhi actie onderneemt en een team van capabele ministers samenstelt.

Niet alleen om de beleidsdoelen van de regering te bereiken, maar ook om de kwaliteit van het leven van de Surinaamse burgers te verbeteren. Het is duidelijk dat dit geen eenvoudige taak zal zijn, maar de toekomst van Suriname hangt af van dit leiderschap.

Door te kiezen voor goed presterende ministers, laat president Santokhi zien dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt om de economische en sociale problemen van Suriname aan te pakken.

Dit is een belangrijk signaal voor de Surinaamse bevolking, dat hun regering serieus is over het creëren van een betere toekomst voor hen.

OOK INTERESSANT
Jeugdcriminaliteit, hoe gaan wij ermee om?

R. Pinas