fbpx

Overgewicht dodelijker dan eerder werd aangenomen

GFC NIEUWSREDACTIE- Overgewicht of obesitas verhoogt het risico op overlijden met 22% tot 91% – aanzienlijk meer dan eerder werd aangenomen – terwijl het sterfterisico van licht ondergewicht waarschijnlijk is overschat, volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Colorado Boulder.

De bevindingen, gepubliceerd op 9 februari in het tijdschrift Population Studies, gaan in tegen de heersende wijsheid dat overgewicht het sterfterisico alleen in extreme gevallen verhoogt.

De statistische analyse van bijna 18.000 mensen werpt ook een licht op de valkuilen van het gebruik van Body Mass Index (BMI) om gezondheidsresultaten te bestuderen, wat bewijs levert dat de go-to-metriek mogelijk bevindingen kan vertekenen.

Na rekening te hebben gehouden met die vooroordelen, schat het dat ongeveer 1 op de 6 Amerikaanse sterfgevallen verband houdt met overgewicht of obesitas.

Hoewel talrijke studies aantonen dat hartaandoeningen, hoge bloeddruk en diabetes (die vaak worden geassocieerd met overgewicht) het sterfterisico verhogen, hebben maar heel weinigen aangetoond dat groepen met hogere BMI’s hogere sterftecijfers hebben.

Wetenschappers ontdekten dat een volledige 20% van de steekproef die als “gezond” werd gekenmerkt, in het decennium daarvoor in de categorie overgewicht of obesitas was geweest. Wanneer apart gezet, had deze groep een aanzienlijk slechter gezondheidsprofiel dan die in de categorie waarvan het gewicht stabiel was geweest.

OOK INTERESSANT
Nasale vaccins: COVID-19 stoppen voordat het de longen bereikt

Zij wijzen erop dat een leven lang overgewicht dragen kan leiden tot ziekten die, paradoxaal genoeg, leiden tot snel gewichtsverlies. Als BMI-gegevens gedurende deze tijd worden vastgelegd, kan dit de onderzoeksresultaten vertekenen.

“Wij zouden willen beweren dat we het sterfterisico in de categorie met een lage BMI kunstmatig hebben opgeblazen door degenen op te nemen die een hoge BMI hadden gehad en onlangs net waren afgevallen,” wordt aangevoerd.

Ondertussen had 37% van degenen die werden gekenmerkt als overgewicht en 60% van degenen met een zwaarlijvige BMI in het decennium ervoor lagere BMI’s. Met name degenen die pas onlangs waren aangekomen, hadden betere gezondheidsprofielen.