Overgangsperiode rij- en voertuigenbelasting voor niet-betalers 2019

GFC NIEUWS- Het ministerie van Financiën laat weten dat in 2020 een overgangsperiode is voor de Wet Rij- en Voertuigen Belasting (R&VB).
In deze overgangsperiode hebben degenen die in 2019 niet voldaan hebben aan deze plicht alsnog de gelegenheid dat dit jaar te doen, zegt Daniëlle Wilfrid, Ontvanger de Invoerrechten en Accijnzen.
Zij die in 2019 reeds betaald hebben, hoeven het dit jaar dus niet meer te doen. Tegelijk geldt dat betaling van de R&VB 2020 voor iedereen wordt aangehouden.
De implementatie van de Wet R&VB, die in 2018 door het parlement is aangenomen, is niet geheel vlekkeloos verlopen. De regering besloot deze wet te herzien en daarvoor werd de Werkgroep Herziening Wet R&VB 2018 ingesteld.
Deze werkgroep heeft de wet geëvalueerd en enkele wijzigingen voorgesteld. Het parlement zal zich in de overgangsperiode over deze voorstellen buigen, en na aanname een termijn vaststellen waarbinnen R&VB 2020 moet worden betaald.
Ingaande 1 januari 2021 zal elke bezitter van een rij- en/of voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, aan zijn belastingplicht moeten voldoen.
Volgens Wilfrid was de herziening van de wet nodig vanwege een paar onduidelijkheden en interpretatieverschillen. “Vandaar dat men terug is gegaan naar de assemblee om dit recht te trekken en te corrigeren, zodat we één taal kunnen spreken”, aldus de belastingfunctionaris, die niet uit de doeken wenste te doen wat de wijzigingen inhouden.
Ze zegt dat zodra behandeling van de wet in het parlement heeft plaatsgevonden ook de handhaving hiervan zal geschieden. Het toezien op naleving van de wet door desbetreffende instanties zal voortvloeien uit de behandeling in het parlement. In elk geval zullen alle betrokken instanties in stelling worden gebracht.
Op de vraag of er maatregelen zullen worden getroffen tegen degenen die niet aan de betaling voldoen, benadrukt Wilfrid dat na behandeling in het parlement de handhaving doorgevoerd zal worden. “De betaling geldt voor een ieder. Dus u heeft alleen uitstel, maar u zal het moeten betalen”, aldus Wilfrid. Zij doet daarom een oproep naar de samenleving om te voldoen aan deze belastingplicht. “Betaal nu in plaats van later, anders wordt u op straat aangehouden en dan gaat u toch de verplichting moeten nakomen.”
Wilfrid legt uit dat de R&VB een overloop van een jaar heeft, hetgeen inhoudt dat het geldig is van het moment van betalen tot dezelfde datum het daaropvolgende jaar. “Als je nu betaalt, geldt het tot volgend jaar zelfde tijstip”, benadrukt ze.
De R&VB heeft volgens Wilfrid betrekking op het voertuig. Personen die in 2019 reeds hebben betaald, hun voertuig verkopen en een nieuwe aanschaffen, moeten daarvoor ook R&VB betalen.
De R&VB is verder van toepassing op elk vierwielige voertuig in Suriname, tenzij de eigenaar is vrijgesteld van betaling. Voor degenen die met hun voertuigen uit de buurlanden komen, zijn de regels anders vastgelegd.
Wilfrid zegt dat vanaf mei 2019 de R&VB-sticker aan de binnenkant van de voorruit bevestigd mag worden. Zij verwacht geen lange rijen meer wanneer eigenaren hun R&VB gaan voldoen.
Het feit dat de belasting een overloopkarakter heeft, maakt volgens Wilfrid dat de drukte minder zal zijn. “Er zijn minder mensen die in een bepaalde periode zullen betalen, want iedereen heeft nu zijn eigen vervaldatum”, verwoordt zij het voorgaande.
De Werkgroep Herzieningen RVB bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, te weten het directoraat Financiën en het directoraat Belastingen, vertegenwoordigers van Justitie en Politie, juristen van het parlement en externe deskundigen.

Overige berichten